Najdôležitejšie informácie o Zaježke

Zaježová je oblasť lazov (samôt) patriaca pod neďalekú obec Pliešovce v okrese Zvolen. Väčšina pôvodných obyvateľov ju v druhej polovici 20. storočia postupne opustila. V Zaježovej začali od roku 1991 pôsobiť občianske združenia zamerané na tradičné remeslá, ľudovú architektúru a neskôr aj ochranu životného prostredia. Ich aktivity pritiahli (a stále priťahujú) množstvo ľudí. Niektorí z nich sa rozhodli v Zaježovej a na okolitých lazoch natrvalo usadiť a počet nových obyvateľov v regióne odvtedy rastie. Novousadlíci, ale aj starousadlíci, sú po všetkých stránkach rôznorodí, no aj napriek tomu mnohí z nich spolupracujú v snahe urobiť zo Zaježovej ešte príjemnejšie miesto na život. Časť obyvateľov, ktorá sa intenzívnejšie zapája do rôznych neformálnych aj formálnych projektov, sa nazýva "komunitou Zaježka". Vďaka ich kreativite a nadšeniu pre ideu žiť slobodne a v súlade s prírodou sa Zaježová a jej okolie stala priestorom, ktorý inšpiruje podobne naladených ľudí nielen zo Slovenska. Niektoré miestne iniciatívy sú na Slovensku priekopnícke a ojedinelé. Tu je pár príkladov: domy zo slamených balíkov, komunitou spravovaná škola, neformálna lesná škôlka, potravinová banka, občanmi a obcou chránené územia, meditačné ústranie v tme a mnohé iné.

V tejto časti stránky nájdete odpovede na najčastejšie otázky a výber článkov, ktoré Vám ho priblížia. Nižšie je výber najzaujímavejších aktivít v Zaježovej a okolí.

Článok

Zaježová: od motyky k notebooku

"Ekovesnice Zaježka má zvláštního genia loci a je snadné se do ní zamilovat. Přirostla k srdci mnoha lidem, za dvacet let ovlivnila stovky osudů, prolínaly se zde různé myšlenky, sny a zkušenosti. Je jedinečná počtem novousedlíků, širokým spektrem aktivit i dlouhou a zajímavou historií. Za dobu své existence se však hodně změnila." Takto začína článok Adi Gálovej, pre český časopis Sedmá generace z júla 2012. Ako bývalá obyvateľka zaježovského Sekiera ponúka pohľad, ktorý Zaježku zbytočne neromantizuje, ale pútavo približuje to, čo je na nej zaujímavé.

Čítať ďalej...
     

Článok

Evolúcia jedného sna

Článok o tom, ako sa vyvíjali ideály a život v komunitnom spoločenstve na Zaježovej. Napísaný bol v roku 2009 pre stránku Kruh života.

Čítať ďalej...
       

Rozhovor

Sekier nie je skrýša pred svetom

Rozhovor o Ekokomunite Sekier s Miroslavom Kašiakom, ktorý bol v skrátenej podobe uverejnený v časopise Ďalekohľad na jar 2009.

Čítať ďalej...
   

Článok

Starý svet v novom

Na zaježovskom laze Podlysec stojí nenápadný dom, ktorý má na streche pred ním stojacej kováčskej vyhne z rôznofarebných škridiel vyskladaný nápis ŠĽK. Za týmito tromi písmenami sa skrývajú pre niekoho už historické počiatky Zaježovej ako miesta, ktoré priťahuje „alternatívcov“ nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy.

Čítať ďalej...
    

Rozhovor

Zaježová v minulosti: Celkom iný svet

Bol prvým starostom Zaježovej po jej osamostatnení v roku 1959. Inicioval vznik Spoločenstva súkromne hospodáriacich roľníkov v rokoch, ktoré možno považovať za zlaté obdobie Zaježovej. Ján Ondriska má 76 rokov a pamätá si mnoho - mená, dátumy, čísla, ale hlavne atmosféru doby. Nižšie uvedený rozhovor poskytol do druhého čísla zaježovského časopisu Naozaj.

Čítať ďalej...
 

Najčastejšie otázky...

Pokiaľ chcete stručné a jasné odpovede na najbežnejšie otázky týkajúce sa Zaježovej a Zaježky, kliknutím na príslušnú otázku zobrazíte našu odpoveď na ňu.

 

Na tunajších lazoch môžete stretnúť pestrú zmes ľudí - pôvodných obyvateľov, novusadlíkov, ktorí sú tu viac než 10 rokov, aj takých ktorí sa sem prisťahovali len nedávno, chalupári, ľudí v prenajatých domoch, hostí na rôznych kurzoch, či pobytoch, turistov... Navyše sa do miestneho diania zapájajú aj ľudia, ktorí nebývajú priamo v Zaježovej, ale na okolitých lazoch a susedných dedinách. To, ako sa kto angažuje v spoločenskom dianí, je od človeka k človeku rôzne. Sú tu väčšie, či menšie skupinky, tvoriace sa okolo každého spoločného projektu. Tie sa navzájom prelínajú. Časť obyvateľov, ktorí intenzívnejšie spolupracujú (je ich cca. 50) sa cíti byť súčasťou "komunity Zaježka". Podľa jednej z definícií je komunitou spoločenstvo ľudí, ktorí navzájom komunikujú a pracujú na dosahovaní spoločných cieľov. V tomto zmysle minimálne časť miestnych ľudí komunitou je. Ich cieľom je urobiť z tejto oblasti príjemné a inšpiratívne miesto na život. 
Máme veľa spoločných názorov, ale žiadne spoločné dogmy. Existujú určité zásady a pravidlá, avšak ibapre niektoré spoločné aktivity - napríklad spravovanie komunitného centra, organizovanie akcií, potravinová banka a pod. Sú tu silné osobnosti, ale nikto nie je guruom, ktorý by viedol ostatných. Ak by sa aj o to niekto snažil, nenájde tu správne miesto na sebarealizáciu. Väčšinu z nás sem priviedla túžba po slobode a nezávislosti. Náboženstvo a vierovyznanie je každého osobnou vecou, v tomto tu vládne úplná tolerancia. Raz za čas si spolu pofilozofujeme, ale nevedie to k jednotnému pohľadu na svet. A ani to väčšine z nás nevadí...
Zaježová nie je, vzhľadom na svoju polohu, oblasťou, kde sa ľahko dalo prežiť z poľnohospodárstva. V minulosti tu boli desiatky viacmenej sebestačných gazdovstiev, avšak ich údržba si vyžadovala nesmierne pracovné nasadenie a aj napriek tomu ich obyvatelia museli žiť veľmi skromne. To, že tu bol život ťažký viedlo k tomu, že väčšina ľudí odtiaľto odišla za ľahším životom v mestách. Niekoľko rodín novousadlíkov má malé farmy, ktoré produkujú zeleninu, mliečne výrobky a iné produkty, žiadna z nich však nie je potravinovo sebestačná. Väčšina ľudí sa uspokojuje s menšou záhradkou, sadom a prípadne nejakými zvieratami, avšak hlavný zdroj príjmov nemajú v poľnohospodárstve.
Žiadne z občianskych združení, ktoré tu pôsobia neposkytuje servis realitnej kancelárie - nesprostredkováva predaj domov, či pozemkov. Z času na čas sa objaví nejaká ponuka na predaj, ale my ich neevidujeme. Chceme vás však upozorniť, že niektoré z týchto ponúk sú veľmi nevýhodné - pár špekulantov sa snaží vyťažiť z mena Zaježky čo najviac (a to aj napriek tomu, že sú to ľudia, ktorí nijak neprispeli k jej rozvoju) a ponúka domy, či pozemky za prehnané ceny, alebo sľubuje možnosť výstavby tam kde nie je a pravdepodobne ani nebude.  Ak máte vážny záujem prisťahovať sa sem, odporúčame vám prísť sem viac krát na návštevu (napr. na nejaké podujatie, či pobyt), poobzerať sa tu a spoznať sa s miestnymi ľuďmi. V ďalšom kroku je dobré prenajať si dom (čo však tiež nie je vždy možné), vyskúšať si bývanie na lazoch, lepšie spoznať miestnych ľudí. Ak zistíte, že vám toto miesto sadlo, skôr či neskôr sa najaká pre vás vhodná ponuka objaví. Ľudia, ktorí takto postupovali, zvyčajne dom zohnali.
Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi Zaježovou, ako bývalou lazníckou obcou a Zaježkou, ako spoločenstvom spolupracujúcich susedov v Zaježovej a okolí. Obyvateľov Zaježovej je cca. 190. Väčšina z nich sú starousadlíci a veľká časť tu má bydlisko len formálne - žijú inde. Hranica našej "komunity" však presahuje hranice Zaježovej, časť novousadlíkov býva na lazoch patriacich pod Zvolen, Vígľašskú Hutu-Kalinku, či Pliešovce. V tomto širšom priestore môžme napočítať asi 120 dospelých a detí (rok 2015), ktorí sa sem prisťahovali alebo tu žijú v prenajatých priestoroch, zdieľajú sčasti podobné hodnoty a navzájom sa poznajú. Keď však do komunity zarátame iba ľudí, ktorí sú tu trvalo usadený a do spoločných aktivít sa zapájajú niekoľko krát do roka, nie je nás viac ako 50 (+30 detí).  Avšak pokiaľ naopak komunitu okolo Zaježky budeme chápať širšie a započítame do nej aj našich priateľov a ľudí, ktorí sa sem opakovane a roky vracajú, tých ktorí majú s nami veľa spoločného, ale nežijú tu, alebo aj starousadlíkov, s ktorými si dobre rozumieme a spolupracujeme, dospeli by sme k niekoľkonásobne vyššiemu číslu. Táto hranica  sa dá všelijako posúvať a môžme dlho špekulovať, koho kam počítať...