Lesná škôlka


Lesná škôlka je neformálnou miestnou iniciatívou pre predškolské deti a ich rodičov. Je podstatou je to, že deti sú vedené k tomu, aby čo najviac času trávili vo voľnej prírode a to aj v prípade „nepriaznivého“ počasia. Ich dospelí sprievodcovia im pripravujú tvorivý program a hry, pričom využívajú najmä dostupné prírodné materiály a terén (les, potok, lúky). Deti trávia vonku každý deň 2-4 hodiny a potom ďalšie 4-2 hodiny v interiéri (dĺžka pobytu vonku závisí od počasia a ročného obdobia). "Základňou" lesnej škôlky je priestor v zaježovskom komunitnom centre (MNV). Škôlku navštevovalo 4-10 detí a prebiehala 2-3x týždenne.

Lesná škôlka v Zaježovej vznikla v roku 2011 ako prvý projekt tohto druhu na Slovensku. Nadväzuje na tradíciu pravidelných aj nepravidelných aktivít pre predškolské deti, ktoré sú súčasťou tunajšieho spoločenského života, odkedy tu začali pribúdať aj najmladší obyvatelia.  Jeho iniciátorkou je Sandra Uebel - nemka, ktorá sa do Zaježovej prisťahovala a ktorá predtým v takejto škôlke niekoľko rokov pracovala v Berlíne. Vypomáhajú jej zahraniční dobrovoľníci z Ekokomunity Sekier, ktorí sem prichádzajú v rámci Európskej dobrovoľníckej služby a samozrejme aj rodičia detí. Tým, že asistenti detí sú z rôznych krajín (Nemecko, Česko, Bulharsko, Poľsko, Španielsko,...), deti spoznávajú okrem prírody aj rôzne kultúry.

V súčasnosti je Lesná škôlka pozastavená. Po tom, ako do školy prešlo 5 prvákov nastal "generačný výpadok" - na prevádzku škôlky tu nie je dosť detí vo vhodnom veku. Je však pravdepodobné, že sa znovu obnoví, pretože vo veku do troch rokov je tu 10 detí. Medzitým sa rodičia malých detí (najmä mamy) niekoľkokrát do mesiaca stretávajú, aby si vymenili skúsenosti a navzájom si pomohli.Súvisiace kontakty
Obrázok používateľa Pospolitosť pre harmonický život
Typ projektu
Dlhodobý
Stav projektu
Pozastavené