Vzdelávacie centrum Zaježová


Budova bývalého gazdovstva v lokalite Polomy slúži ako základňa pre skupinové vzdelávacie pobyty už od roku 1991. Miestne občianske združenia, ale aj nezaježovské organizácie a jednotlivci, ktorí si ho prenajímajú, tu organizujú rôznorodé podujatia – remeselné kurzy, školy v prírode, výuky tanca, či meditácie. V rokoch 2008-2014 boli budova a jej okolie postupne rekonštruované s cieľom nielen skvalitniť ubytovanie, ale ak predviesť rôzne postupy využitia prírodných materiálov v staviteľstve, obnoviteľné zdroje energie, či princípy permakultúrneho dizajnu.  Vzdelávacie centrum Zaježová je spoločným majetkom celoslovensky pôsobiacej environmentálnej organizácie CEEV Živica a miestneho občianskeho združenia Pospolitosť pre harmonický život. Na základe ich vzájomnej dohody centrum plne spravuje CEEV Živica. Poslaním Vzdelávacieho centra je vytvoriť priestor pre inšpirovanie, poznávanie a osobný rozvoj. Podporuje zodpovednú spotrebu a vedomú skromnosť a tiež ochranu životného prostredia v lokálnom aj globálnom rozsahu.

Povzbudzujeme ľudí, aby hľadali vlastnú cestu založenú na slobode, zodpovednosti a úcte.

Centrum je otvorené všetkým bez ohľadu na vek, náboženstvo a životný štýl. Ponúka pestrú paletu seminárov pre verejnosť, ústranie pre jednotlivcov (viď. Ústranie v tme a Meditačné ústranie), programy pre školy, či teambuildingové pobyty pre firmy.Súvisiace kontakty
Obrázok používateľa Vzdelávacie centrum Zaježová
Obrázok používateľa Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Obrázok používateľa Pospolitosť pre harmonický život
Typ projektu
Dlhodobý
Stav projektu
Prebiehajúce