Európska dobrovoľnícka služba


Pospolitosť pre harmonický život od roku 2006 v Ekokomunite Sekier a OZ Zaježová v Komunitnom centre, škole a škôlke prijímajú v rámci programu EÚ nazývanom Európska dobrovoľnícka služba mladých ľudí z rôznych končín na dlhodobé vzdelávacio-pracovné pobyty.

Dobrovoľníci nielen zo Slovenska prichádzajú na zaježovský Sekier skúšať život na lazoch už od roku 1994, avšak predtým bolo veľmi obtiažne zabezpečiť financie na pokrytie ich životnýh nákladov a tiež na spravovanie a postupné rozvíjanie gazdovstva na Sekieri. Vďaka podpore z EÚ majú mladí ľudia zo zahraničia zabezpečené všetky základné potreby počas 6-12 mesačného pobytu a tiež im hostiteľské organizáciu môžu poskytnuť rôzne možnosti neformálneho vzdelávania. Na oplátku dobrovoľníci pomáhajú pri údržbe a rozvoji gazdovstva na Sekieri, ale aj pri rôznych miestnych projektoch - napr. pri spravovaní lesnej škôlky, ale aj iných. Nepriamo z toho majú osoh aj dobrovoľníci, ktorí bývajú na Sekieri mimo EDS a tiež aj hostia, ktorí môžu prísť na cenovo dotované kurzy či pobyty.

PHŽ sa do programu Erazmus+, ktorého súčasťou je aj Európska dobrovoľnícka služba, zapája aj iným spôsobom - vysiela slovenských dobrovoľníkov do zahraničia. Vďaka kontaktom v sieti európskych ekodedín dostáva od nich ponuky v prípade, že hľadajú dobrovoľníkov na svoje projekty. Takto PHŽ vyslala do zahraničia na dlhodoné pobyty mladých ľudí do Švédska, Fínska, Portugalska, Španielska či  Francúzska. Podobne, ako zahraniční dobrovoľníci u nás, aj oni majú zabezpečené pokrytie všetkých životných nákladov, vrátane cestovného, poistenia a vreckového.

EDS je vynikajúca možnosť pre mladých ľudí, ako spoznať inú kultúru, naučiť sa jazyk, a mnohé iné zručnosti. Možnosti podpory sú však obmedzené, získavaná je na základe dlhšie vopred pripravených projektov a zmluvy všetkých zúčastnených strán. Ak máte chuť zapojiť sa do EDS a spĺňate základné podmienky (napr. vek do 30 rokov), kontaktujte PHŽ, alebo si vyhľadajte informácie o EDS na stránke www.erazmusplus.skSúvisiace kontakty
Obrázok používateľa Pospolitosť pre harmonický život
Obrázok používateľa Ekokomunita Sekier
Typ projektu
Dlhodobý
Stav projektu
Prebiehajúce