Letná slávnosť na sekierskych lúkach


Letnú slávnosť na sekierskych lúkach pripravuje zaježovská komunita pre všetkých, ktorí majú blízko k Zaježke. Je to uvoľnené stretnutie priateľov s pestrým a neformálnym programom. Hostia sú povzbudzovaní k tomu, aby každý nejak prispel k spoločnej tvorbe atmosféry a domáci im idú príkladom. Veľká časť programu je pripravovaná ľuďmi zo Zaježovej a okolia.  Aj napriek minimálnej propagácii na slávnosť prichádza každý rok 700-800 priateľov Zaježky z celého Slovenska aj zo zahraničia.

Program je zložený z koncertov všetkých žánrov, tanečných vystúpení, premietaní, prednášok, meditácií, cvičení, tvorivých dielní, ukážok tradičných remesiel, divadiel, hier pre deti atď. Dôraz je kladený na interaktivitu - teda na stieranie hraníc medzi účinkujúcimi a divákmi. Pár príkladov z programu predchádzajúcich festivalov: folkové koncerty, etno-hudba, jazz, koncert na harfe, bubennícke jam-session, africké tance, brušné tance, folklórne podpolianske tance, jóga smiechu, hra na kalimbe, či didgeridoo, zvuková masáž, tesárstvo, rezbárstvo, kováčstvo, kosenia a nakúvanie kôs, cestovateľské rozprávania o Ázii, Južnej Amerike, Kube, filmy z festivalu Jeden svet, premietanie a diskusia s tvorcami filmu "Vlčie hory", "Slamený dom", vystúpenia šaša, lukostreľba, jazdenie na koni, výstavy maliarov a mnoho, mnoho iného.

Letnú slávnosť v Zaježovej pripravujeme od roku 2007. Je nepriamym pokračovaním tradície, ktorá vznikla o pár rokov skôr, keď niektorí miestni ľudia pripravili svatby, na ktoré pozvali desiatky priateľov a tiež slnovratových stretnutí Zaježovanov a ich priateľov. V roku 2006 sa zase v Zaježovej uskutočnilo celoeurópske stretnutie mladých aktivistov - Ecotopia s účasťou cca. 500 ľudí, ktoré bolo nielen pre miestnych veľmi inšpiratívne. Ďalšou inšpiráciou boli a sú "zhromaždenia dúhovej rodiny" (Rainbow family gatherings) v rôznych častiach Európy, ktoré navštevujú aj viacerí Zaježovania.

Zo všetkých týchto vplyvov vznikla tradícia a štýl festivalu na lúkach. Pôvodne ho organizovala PHŽ a obyvatelia Sekiera pod vedením Petra Banása a Mirca Kašiaka, postupne sa však pridávali ďalší ľudia a v súčasnosti sa do príprav a organizovania festivalu rôznou formou zapája približne 50 miestnych ľudí. Výťažok z festivalu (ak nejaký je) je použitý na verejnoprospešné účely v Zaježovej - napr. na opravu Komunitného centra, rozvoj Ekokomunity Sekier a pod.Súvisiace kontakty
Obrázok používateľa Pospolitosť pre harmonický život
Obrázok používateľa OZ Zaježová
Obrázok používateľa Ekokomunita Sekier
Typ projektu
Krátkodobý a opakujúci sa
Stav projektu
Prebiehajúce