Potravinová banka a produkcia potravín v Zaježovej


Zaježová je poľnohospodárska oblasť, avšak vzhľadom na svoju polohu je tradične zameraná najmä na chov zvierat. Tomu sa však venuje len niekoľko rodín, z väčšej časti spomedzi starousadlíkov. Ľudia, ktorí nechovajú zvieratá od nich nakupujú produkty priamo "z dvora" a podporujú tak miestnu ekonomiku. Takmer každá rodina tu má väčšiu či menšiu záhradku a sad, kde si dopestuje časť potravín pre svoju potrebu. Nadprodukciu, či osivá si navzájom vymieňajú, darujú, alebo predávajú.

V snahe znížiť náklady za nákup jedla (najmä toho z oblasti zdravej výživy), zriadila časť miestnych obyvateľov v roku 1999 tzv. Potravinovú banku. Je to sklad spoločne, zvyčajne vo veľkých baleniach, nakupovaných surovín a polotovarov. Sú to najmä trvanlivé potraviny nedostupné v malom miestnom obchode (pohánka, pšeno, celozrnná špaldová múka, kuskus, mungo, fair-trade káva a pod.), ale aj saponáty vo väčších baleniach. Potravinová banka funguje na základe vzájomnej dôvery, keď jej členovia majú do skladu nekontrolovaný a neobmedzený prístup a sami si evidujú nákupy. To znižuje prevádzkové náklady na minimum. Fungovanie potravinovej banky zabezpečuje jej správca v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi, ktorí tam dovážajú potraviny z rôznych častí Slovenska popri svojich súkromných cestách.Typ projektu
Dlhodobý
Stav projektu
Prebiehajúce