Sokratov inštitút


Sokratov inštitút vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou víziou. Iniciátori projektu veria, že spoločnosť môže výrazne ovplyvniť aj jediný človek, pokiaľ má dosť znalostí, odvahy, pracovitosti a charizmy. Cieľovou skupinou sú vysokoškoláci zo Slovenska. Je otvorený študentom akéhokoľvek odboru oslovuje budúcich vedcov, právnikov, ekonómov, lekárov, žurnalistov i umelcov.

Ročný vzdelávací a zároveň praktický kurz Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie je zostavený z 11 workshopov. Energetická politika, médiá, globálne vzdelávanie, pohľad Eskimáka na globálne otepľovanie, ekologické poľnohospodárstvo, alternatívne ekonomické systémy, medzikultúrna facilitácia, procesorientovaná psychológia, európska divočina, kolapsy a regenerácie civilizácií – to sú len niektoré z tém, ktorým sa venuje.

Študentov do každej z tém uvádza pozvaný lektor, špička vo svojom odbore. Väčšina z nich je zo zahraničia. Výučba však prebieha nielen formou prednášok, ale najmä diskusií, zážitkových a praktických aktivít či neformálnych rozhovorov. V Sokratovom inštitúte kladú veľký dôraz na bezprostredný kontakt medzi lektorom a študentom.  Kvôli priestoru na individuálny prístup Sokratov inštitút prijíma každý rok len 20 študentov. Títo študenti sú z najrozličnejších študijných odborov, a tak sa obohacujú aj navzájom.

Projekt zriadila CEEV Živica, veľká časť vyučovania prebieha vo Vzdelávacom centre Zaježová. Sokratov inštitút je financovaný firmou ZSE a. s. Vďaka tejto podpore študenti neplatia za lektorné, ubytovanie, stravu ani učebnice.Súvisiace kontakty
Obrázok používateľa Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Typ projektu
Dlhodobý
Stav projektu
Prebiehajúce