Iniciatíva za obcou a občanmi chránené územia


Zaježová je charakteristická rozptýleným lazníckym osídlením, tvoria ju malé skupiny usadlostí, nachádzajúce sa v nadmorskej výške 650-850 m. Je tu rozšírený chov oviec a dobytka. Na malých plochách miernych strání sa dajú dopestovať základné poľnohospodárske plodiny – obilie, zemiaky, kukurica... Krajina pôsobí oproti minulosti, keď tu žilo 600 ľudí a využívaný bol každý kúsok zeme, opustenejšie. Polia sa premieňajú na pasienky, pasienky zarastajú a na ich mieste sa vzniká les. S pribúdajúcou zeleňou však rastie rôznorodosť v prírode a územie získava novú krásu. Hroble – staré kamenné hranice medzi pozemkami, ktoré sa vďaka nespočetnému množstvu vtáčích čerešní na jar sfarbujú do biela a na jeseň do červena. Vytvárajú tak nádherný kolorit týchto ročných období. Staré bútľavé stromy poskytujú životný priestor mnohým druhom vtákov, ale aj iným živočíchom.

Slovami Igora Chýru (1960-2009), človeka, pre ktorého bola Zaježová životnou láskou:

Miesto, kde žijeme neoplýva grandióznosťou skalných útvarov, vodopádov, scenérií, hlbokých lesov, množstvom chránených druhov, ale zaujme skôr jemnou krásou. Je to miesto, kde sa snúbia ľudské obydlia s lúkami, lesmi, pasienkami, poľnohospodárskou krajinou a to všetko popretkávané pásmi kríkov, starými stromami, brehovými porastmi, obklopené horami.

V roku 2007 vznikla miestna iniciatíva, ktorej cieľom je monitoravanie a ochrana prírody v spolupráci s obcou. Obec je vlastníkom veľkej väčšiny lesov a tiež aj mnohých pasienkov, mokradí, vodných tokov. Aj napriek tomu, že tu nie je žiadne štátom chránené územie, miestni aktivisti tu v spolupráci s prírodovedcami našli množstvo vzácnych druhov rastlín, stromov, hmyzu, vtákov. Na základe týchto informácií vytipovali viac než 100 hektárov ktoré by bolo vhodné chrániť. Túto myšlienku podporilo podpisom na petícii v priebehu troch dní 500 obyvateľov Zaježovej a Pliešoviec, čo dokazuje silnú vôľu miestnych ľudí chrániť si svoju prírodu. V súčasnosti prebiehajú rokovania so správcami lesov a obcou o presnej forme a rozsahu ochrany území. Obcou chránené územie je iniciatíva, ktorá by mohla inšpirovať aj ďalšie skupiny aktívnych občanov v iných obciach. Každý región má prírodné hodnoty, ktoré je dobré chrániť a najlepšie je, si ich určia a ochranu zabezpečia samotní občania.Súvisiace kontakty
Obrázok používateľa Iniciatíva za Obcou chránené územia
Obrázok používateľa OZ Zaježová
Typ projektu
Dlhodobý
Stav projektu
Pozastavené