Zaježovská komunita


S príchodom nových obyvateľov Zaježovej ožíva aj miestny spoločenský život. Ľudia, ktorí majú o tom záujem sa zapájajú do komunitných aktivít - spoločných brigád, zábavy (tanec, oslavy, premietania, šport, meditácie, výlety do prírody,..) a miestneho aktivizmu (ochrana prírody, rozvoj Zaježovej,...). Voľné spoločenstvo takto spolunažívajúcich a spolupracujúcich susedov tvorí cca. 80 dospelých a 45 detí nielen zo Zaježovej, ale aj z okolitých lazov. Každý sa do miestneho diania zapája svojim vlastným spôsobom a v miere, ktorá mu vyhovuje - niekto viac, niekto menej. Budova bývalého Miestneho národného výboru (po novom obecného úradu) v Zaježovej ostala po začlenení miestnych lazov pod Pliešovce nevyužívaná. Skupina obyvateľov, ktorí sú ochotní podieľať sa na jej údržbe dobrovoľníckou prácou, či finančným príspevkom ho využíva na rôzne účely – ako základňu lesnej škôlky, sklad pre spoločný nákup potravín (tzv. Potravinová banka), ako miesto pre porady, či spoločenské akcie. Spoločnou iniciatívou komunity je aj prezentácia na tejto stránke, či niekoľko čísel komunitného časopisu Naozaj.