Prírodné staviteľstvo


Mnoho ľudí si súčasnú Zaježovú spája aj s experimentami v oblasti tzv. prírodného staviteľstva. Nájdete tu stavby, ktoré ako jedny z prvých na Slovensku využívajú ako izoláciu slamené balíky. Je to niekoľko malých stavieb, či častí budov, ale aj štandartné moderné rodinné domy. Okrem toho tu nájdete aj stavby využívajúce ako izoláciu konopné, či drevené vlákna, ale aj recyklovaný papier a iné ekologické materiály. Ako strešnú krytinu tu už ľudia vyskúšali aj tradičnú ražnú slamu, trstinu, či zelené strechy. Pri týchto stavbách, ale aj pri rekonštrukcii tradičných kamenných domov mnohí ľudia používajú hlinené omietky – tak ako to robili naši predkovia a tak ako to začína robiť čoraz viac progresívnych ľudí, ktorí pochopili výhody tohto ľahko dostupného materiálu. Ľudia, ktorí nechcú plýtvať zdrojmi sa tu môžu inšpirovať aj v oblasti recyklácie, či znovuvyužitia stavebných materiálov (staršie škridle, stavebné drevo a pod.). Viacero ľudí sa tu venuje stavebným remeslám aj profesionálne (tesári, peciari, omietkári a pod.). O skúsenosti s používaním prírodných a recyklovaných materiálov sa niektorí miestni stavitelia delia na seminároch a exkurziách, ktoré tu organizujú niekoľko krát do roka.Súvisiace kontakty
Obrázok používateľa Pospolitosť pre harmonický život
Obrázok používateľa Brána
Typ projektu
Dlhodobý
Stav projektu
Prebiehajúce