Zaježovská škola


Pôvodná škola v Zaježovej zanikla v roku 1977. V roku 2007 skupina miestnych obyvateľov základnú školu obnovila v podobe jednotriedky pre žiakov 1.-4. ročníka. Je to jedna z najmenších škôl na Slovensku - v školskom roku 2014/2015 ju navštevuje 14 detí. Malý počet žiakov jej dodáva rodinnú atmosféru, ale aj možnosť vzdelávania, ktoré je prispôsobené potrebám jednotlivých žiakov. Takýto spôsob práce je však pre učiteľku pomerne náročný, preto jej pri vyučovaní niektorých predmetov (angličtina, výchovy, informatika,...) vypomáhajú aj rodičia žiakov. Rodičia sa podieľajú aj na celkovom manažmente školy – vedení účtovníctva, upratovaní, rekonštrukciách a pod. Škola funguje aj vďaka podpore o.z. Živica, ktorá je jej zriaďovateľom a obce Pliešovce, ktorej patria priestory, kde sídli.Súvisiace kontakty
Obrázok používateľa Zaježovská škola
Obrázok používateľa Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Typ projektu
Dlhodobý
Stav projektu
Prebiehajúce