Permakultúra a poľnohospodárstvo

   

Podujatie

Excursion through Zaježová

Are you interested in Zaježka? Strawbale houses? Permaculture? A school managed by parents? Life in biggest Slovak alternative community? During one day excursion you can get answers to all your questions. You will see various interesting places, enter houses, meet local people. Only once a year we offer a public excursion in english, so use this opportunity to get inspiration and information if you are nearby. The tour is guided by Mirec Kašiak, who lives and works on various projects in Zaježova since 1996.

Termín udalosti: 
4.9. 2015 (13:0019:00 )
Čítať ďalej...
     

Podujatie

Prehliadka Zaježovej

Prehliadka Zaježovej vám podrobne predstaví aktivity miestnych ľudí. Mirec Kašiak, ktorý tu žije od roku 1996 vám počas nej nielen ukáže miestne zaujímavosti (slamené stavby, komunitná škola, potravinová banka a mnohé iné), ale aj porozpráva o dávnejšej histórii Zaježovej a jej tradičnej kultúre, či o vývoji miestnej komunity. Exkurzia je najlepším spôsobom, ako spoznať Zaježovú počas jedného dňa.

Termín udalosti: 
25.7. 2015 (13:0018:00 )
Čítať ďalej...
  

Podujatie

Letný eko-umelecký tábor v poľskom Wolimierzi

Priatelia z poľskej umelecko environmentálnej komunity v dedinke Wolimierz pozývajú mladých ľudí (19-36 r.) na letný tábor. Ten bude zameraný na dobrovoľne skromný a tvorivý životný štýl. Témami praktických aj teoretických workshopov budú prírodné staviteľstvo, ekologické pestovanie potravín, permakultúra, obnoviteľné energie, umenie a remeslá, rozvoj komunity či globálne vzdelávanie. V závere tábora sa vo Wolimierzi uskutoční už 20. ročník medzinárodného umelecko-ekologického festivalu s účasťou cca. 3000 ľudí.

Termín udalosti: 
6.7. 2015 (18:00)27.7. 2015 (12:00)
Čítať ďalej...

Podujatie

Permakultúrne zemné práce: prírodné hrádze a retenčné nádrže

Příjďte zažít jak pomocí zemních prací můžeme v krajine zachytávat vodu v místě klíčových krajinných bodů, tzv. key points, které definoval australan P.A. Yeoman.

Během tohoto týdne pomocí bagru, pěchovací nohy, lopat a krumpáčů vybudujeme jílové retenční nádrže, které budou sloužit jako biotopy, vodní zdroje, koupací jezírka a elementy tepelné akumulace a tím vyrovnat okolité mikroklima. Zároveň do nových nádrží přesadíme stávající vodní floru a faunu, abychom nové elementy v krajině plně zabudovali.

Termín udalosti: 
6.7. 2015 (08:00)10.7. 2015 (12:00)
Čítať ďalej...

Podujatie

Permaculture earthworks hands-on: Keypoint dams

Come to see how we can develop landscape in a permacultural way by catching water in the landscape's keypoints, build dams and ponds that may serve as biotopes, swimming pools, to raise fish or accumulate warmth and create a milder climate.

During this week, we will have a big digging machine to dig and move earth, but we will need to shape the edges by hand and we will need to build clay dams with compressor tools and showels.  We will also save and replant natural pond vegetation and amphibes, so we need many hands to create this beautiful new element on our Sekier meadow.

Termín udalosti: 
6.7. 2015 (08:00)10.7. 2015 (18:00)
Čítať ďalej...
    

Podujatie

Scything course

You can cut grass in many different ways - in former times farmers were able to manage many hektares of meadow entirely by hand, nowadays however people even with just a small garden prefer to run after a lawn mower, because they think scything with a scythe is too strenious. Using a scythe correctly is an art that can be learned and  done correctly it is not strenious but a delightful exercise, a meditation, something close to tai-chi.

Termín udalosti: 
10.7. 2015 (18:00)12.7. 2015 (13:00)
Čítať ďalej...
         

Podujatie

Pobyt spojený s prehliadkou Zaježovej a ukážkou práce so slamou a hlinou

Pobyt v Zaježovej Vám bližšie predstaví aktivity ľudí zo zaježovskej komunity - slamené a iné stavby z prírodných materiálov, permakultúrne prvky v záhradách, lesnú škôlku a komunitnú školu, potravinovú banku, ekokomunitu Sekier a iné. Na rozdiel od jednodňových exkurzií strávite v Zaježovej celý víkend v príjemnom a "eko-komfortnom" prostredí Vzdelávacieho centra. Pripravený je aj doplnkový program - prezentácie, večerná čajovňa, posedenie s miestnymi ľuďmi pri ohníku spojené s koncertom zaježovských hudobníkov, ukážky práce so slamenými balíkmi, ukážka výroby hlinenej omietky a malty a iné.

Termín udalosti: 
26.6. 2015 (16:00)28.6. 2015 (12:00)
Čítať ďalej...
    

Podujatie

Kosecký kurz

(Pôvodný termín kurzu je posunutý kvôli ochoreniu lektora) Dostať trávu k zemi je možné rôznymi spôsobmi. Voľakedajší gazdovia dokázali vlastnými rukami obhospodarovať hektáre lúk, dnes však bežný človek vlastniaci malú záhradku radšej behá za kosačkou - práca s kosou mu pripadá byť neefektívnou drinou. Umenie správne narábať s kosou, tak ako sa to robilo voľakedy, sa dá, pri troche snahy, naučiť. Potom už ručné kosenie nebude pre vás ťažkou prácou, ale príjemnou rozvičkou, či pre niekoho dokonca zaujímavou formou rannej meditácie.

Termín udalosti: 
10.7. 2015 (18:00)12.7. 2015 (12:00)
Čítať ďalej...

Blog

Ja pestujem, ty pestuješ...

Aké je vonku počasie, keď toto čítaš? Je mokro, je sucho? Je jar, leto, jeseň, zima? Ráno či večer? Prší alebo sneží? Fúka vietor? Silný? Odkiaľ? A čo tvoja záhrada? Ako sa má teraz tvoja záhrada?

Čítať ďalej...

Podujatie

Divoké jedlé rastliny a jarná očista zelenými elixírmi

Pozývame Vás na víkendovku venovanú hlavne jedlým rastlinám v prírode. Naučíme sa spoznávať divorastúce rastliny a zároveň aj bežné buriny, ktoré môžeme nájsť skoro všade, rovnako aj lesné aj lúčne druhy - a ako ich môžeme využívať. Budeme sa venovať hlavne rastlinám, ktoré môžeme jesť v surovom stave - ako šaláty a hlavne z nich budeme robiť zázračné zelene elixíry "green smoothies" z divorastúcich rastlín a ovocia. Aby sme podporili očistu a detoxikáciu tela nebudeme variť jedlá - celý deň budeme na zelených elixíroch a na "burine".

Termín udalosti: 
1.5. 2015 (18:00)3.5. 2015 (12:00)
Čítať ďalej...

Stránky