Permakultúra a poľnohospodárstvo

Video

Ecovillages: A Movement for lived sustainability

Ecovillages offer inspiring examples of how people and communities can live healthy, cooperative, genuinely happy and meaningful lifestyles --- More Information at http://ecovillage.org or http://www.gen-europe.org   Ecovillages are beacons of hope that help in the transition to a more sustainable future on Earth.

Čítať ďalej...
           

Fotky

Permaculture gardens in Zaježová

Permaculture is a collection of inovative but also traditional approaches, which lead to sustainable lifestyle. Zajezka is a place where many of them are tested in reality and visitors can see examples of permaculture design.

Čítať ďalej...
           

Fotky

Ukážky permakultúrneho dizajnu v Zaježovej

Permakultúra je súhrn inovatívnych aj tradičných postupov, ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný spôsob života. Permakultúra môže byť opísaná aj nasledovnými pojmami: harmónia s prírodou, estetika, využitie prírodných síl, lokálne zdroje, minimum odpadov, minimálna spotrebovaná energia. Medzi najznámejšie postupy propagované permakultúrou patria:  bylinková špirála, vyvýšené záhony, záhon "kľúčová dierka", lesné záhrady, mulčovanie, spolupráca plodín, stavby zo slamených balíkov, hlinené omietky, ...

Čítať ďalej...
  

Článok

Ako funguje zaježovská potravinová banka

Potravinovou bankou je nazývaný spoločný sklad potravín v priestoroch bývalého zaježovského  MNV. Približne 60 jednotlivcov rodín zo Zaježovej a jej okolia, ale aj spomedzi ľudí, ktorí Zaježovú navštevujú, tu má založený svoj „účet“ - majú možnosť používať tento sklad.

Čítať ďalej...
    

Článok

Spolupráca Zaježovanov v minulosti

V rozhovore s pánom Ondriskom - prvým starostom Zaježovej (od roku 1959) sme sa zamerali najmä na otázku, z čoho v Zaježovej ľudia žili, a ako si pomáhali. Prekvapilo nás, aké rôznorodé formy spolupráce tu existovali. Pán Ondriska bol iniciátorom  vzniku Spoločenstva súkromne hospodáriacich roľníkov. Miestni gazdovia sa na niekoľko desiatok rokov ubránili násilnému združstevňovaniu, tým že prijali dobrovoľnú voľnejšiu spoluprácu. A fungovalo to dobre. Viac v prerozprávaných slovách pána Ondrisku...

Čítať ďalej...
       

Aktivita

The Food Bank and food production in Zajezova

Zajezova is an agricultural region, but due to its location it has traditionally been focusing on animal husbandry. However, cattle, sheep or goats are kept only by a couple of families, most of them belonging to the original inhabitants. Families who don’t keep animals buy products from them and thus support the local economy. Almost every family here has a bigger or smaller garden and orchard which provides a part of their food. The families then trade, sell or give away surplus of garden produce and seeds among each other

Čítať ďalej...
       

Aktivita

Potravinová banka a produkcia potravín v Zaježovej

Zaježová je poľnohospodárska oblasť, avšak vzhľadom na svoju polohu je tradične zameraná najmä na chov zvierat. Tomu sa však venuje len niekoľko rodín, z väčšej časti spomedzi starousadlíkov. Ľudia, ktorí nechovajú zvieratá od nich nakupujú produkty priamo "z dvora" a podporujú tak miestnu ekonomiku. Takmer každá rodina tu má väčšiu či menšiu záhradku a sad, kde si dopestuje časť potravín pre svoju potrebu. Nadprodukciu, či osivá si navzájom vymieňajú, darujú, alebo predávajú.

Čítať ďalej...

Stránky