Příjďte zažít jak pomocí zemních prací můžeme v krajine zachytávat vodu v místě klíčových krajinných bodů, tzv. key points, které definoval australan P.A. Yeoman.

Během tohoto týdne pomocí bagru, pěchovací nohy, lopat a krumpáčů vybudujeme jílové retenční nádrže, které budou sloužit jako biotopy, vodní zdroje, koupací jezírka a elementy tepelné akumulace a tím vyrovnat okolité mikroklima. Zároveň do nových nádrží přesadíme stávající vodní floru a faunu, abychom nové elementy v krajině plně zabudovali.

poplatek pokrývá pobyt na Sekieri ve vlastních spacácích na matracích v domě nebo na seně a vegetariánskou stravu.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.