Pospolitosť pre harmonický život

Obrázok používateľa Pospolitosť pre harmonický život
Telefón: 
+421 903967783
Adresa: 
Zaježová 132, Pliešovce 96263
Bankový účet - SWIFT: 
SUBASKBX
IČO: 
31 931 952
DIČ: 
2 021 347 317
IČ DPH: 
Nie sme platcami DPH

Pospolitosť pre harmonický život (PHŽ) je najstaršie občianske združenie pôsobiace v Zaježovej - vzniklo už v roku 1994.

Poslanie PHŽ

Rozvíjať a šíriť myšlienku života v súlade s prírodou, s inými ľuďmi a s potrebami osobného rozvoja (tzv. harmonického života) a to nielen teóriou, ale najmä praktickou činnosťou.

Spôsoby napĺňania poslania:

 • Šírenie idey harmonického života najmä medzi mladými ľuďmi formou „učenia sa žitím“ (neformálne vzdelávanie)
 • Testovanie, rozvoj a propagácia praktických postupov harmonického života
 • Podpora rozvoja regiónu Zaježovej a blízkeho okolia v súlade s ideou harmonického života

Všeobecné oblasti záujmu a pôsobenia:

 • Ochrana prírody a krajiny (zachovanie biodiverzity, neškodlivé technológie, triedený zber odpadu,...)
 • Aktivizmus (zapájanie do rozhodovania a občianskych aktivít najmä na miestnej úrovni)
 • Ľudová kultúra (remeslá, tradičná architektúra, tradičný životný štýl,...)
 • Ekologické (organické) poľnohospodárstvo (nie monokultúry, chemické zásahy, GMO, a pod)
 • Prírodné staviteľstvo (využitie miestnych prírodných materiálov pri stavebných prácach, šetrenie energiami,...)
 • Lokálna ekonomika (využívanie miestnych zdrojov surovín a práce, LETS, spoločné investovanie v komunite,...)
 • Sociálna spolupatričnosť (podpora spolupráce v komunite, solidarita so znevýhodnenými,...)
 • Vzdelávanie a výchova detí (alternatívne školstvo, podujatia pre deti, ...)
 • Osobný rozvoj (tvorivosť, celoživotné učenie sa, „duchovná cesta“= hľadanie najdôležitejších hodnôt života,...)

Súvisiaci obsah

22. 9. 2015, Správa , Mirec Kašiak

Švédska ekodedina hľadá dobrovoľníka na ročný pobyt

(OZNAM JE UŽ NEAKTUÁLNY!) Partnerská ekokomunita Suderbyn sídliaca na švédskom ostrove Gotland hľadá dobrovoľníka, ktorý by tam nastúpil na ročný pobyt v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (je to súčasť grantového  programu EÚ nazvaného Erazmus+). Vďaka podpore bude mať dobrovoľník pokryté všetky životné náklady vrátane malého vreckového.

26. 6. 2015, Správa , Mirec Kašiak

Možnosť pre mladých ľudí: 11 mesiacov vo francúzskej eko-komunite

Hľadáme mladého človeka (do 30 rokov), ktorý má záujem o 11-mesačný pracovno-vzdelávací pobyt v alternatívnej komunite v krásnej vidieckej oblasti na juhu Francúzska. Všetky náklady naň sú pokryté z programu EÚ Erazmus+. Prihlásiť sa treba do 15.7.2015.

13. 3. 2015, Rozhovor , Mirec Kašiak

Sekier nie je skrýša pred svetom

Rozhovor o Ekokomunite Sekier s Miroslavom Kašiakom, ktorý bol v skrátenej podobe uverejnený v časopise Ďalekohľad na jar 2009.

13. 12. 2014, Video, Neuvedené (neoverené)

Sekier - dokumentárny film

Dokumentárny film o jednej "generácii" obyvateľov Ekokomunity Sekier na zaježovských lazoch. Film vytvorili študenti Akadémií umení v Banskej Bystrici - Marek Pavlička, Mária Vašicová a Anna Matejová.

13. 12. 2014, Video, Neuvedené (neoverené)

Zaježka - miesto slnečného lúča

Študentský film Petra Priehradníka z roku 2004 o živote na zaježovských lazoch Sekier a Brána.

13. 12. 2014, Fotky, Mirec Kašiak

Slamené domy v Zaježovej

Zaježová je známa aj ako miesto, kde sú prvé slamené domy na Slovensku. Okrem menších experimentálnych stavieb sa tu nachádzajúštandartne veľké a vybavené rodinné domy, kde izoláciu stien tvoria slamené balíky. Spolu sú tu zo slamených balíkov postavené štyri veľké obytné domy, päť menších obývaných domov, tri stavby, ktoré slúžia na iné účely a jedna budova (Vzdelávacie centrum) použila slamené balíky na izoláciu časti stien. V Zaježovej sú tiež organizované exkurzie a praktické workshopy, ktorými sa táto technológia už od roku 2001 šíri do iných častí Slovenska.