Hľadáme učiteľa/ku do zaježovskej školy

Máte skúsenosti s učením na prvom stupni, túžite po slobode realizovať svoje kreatívne nápady a vzdelávanie vnímate ako poslanie? Ste na správnom mieste! V našej komunitnej malotriedke budete viesť kolektív detí vo veku od 1. do 4. ročníka, pomáhať vám pri tom budú aj rodičia a vieme vám zabezpečiť aj učiteľský byt.

Zaježovská škola je malotriedna environmentálne-komunitná škola uprostred zaježovských lazov. Poskytuje celostnú výchovu a vzdelávanie deťom na prvom stupni ZŠ. Výraznou súčasťou školy je aktívne zapájanie rodičov do jej fungovania. Snažíme sa otvorene komunikovať, rozvíjať naše vzťahy a školu zároveň.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe využívanie aktívnych metód vyučovania
 • schopnosť viesť 1. – 4. ročník v jednej triede
 • flexibilitu
 • vysoký stupeň tímovej spolupráce
 • tvorivosť a ochotu hľadať netradičné riešenia
 • udržať smerovanie a ciele našej školy
 • znalosť a dodržiavanie hodnôt CEEV Živica
 • pripravenosť na život na lazoch.

Ponúkame:

 • vysokú podporu rodičov a zriaďovateľa
 • učiteľský byt
 • finančnú podporu pri ďalšom vzdelávaní /cestovné, platba za kurzy../
 • spoluprácu rodičov pri vyučovaní /výchovné predmety, anglický jazyk, holistická environmentálna výchova/
 • slobodu a podporu kreatívnym nápadom.

Nakoľko zriaďovateľom školy je mimovládna organizácia Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, stanete sa súčasťou našej organizácie a budete mať možnosť zapájať sa aj do jej iných aktivít.

Mzda bude vypočítaná podľa stupnice platových taríf zamestnancov školstva a pedagogických zamestnancov.

Svoj životopis a motivačný list zasielajte výhradne e-mailom na adresu oravec@zivica.sk najneskôr do 25. mája 2019. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor v termíne 6. júna 2019 priamo v škole v Zaježovej.

 

 

 

Ako sa Vám páči tento text?: 
0
Zatiaľ nehodnotené