2% pre Zaježku rok 2022

Občianske združenie Zaježová je zoskupenie aktívnych občanov žijúcich na Zaježovej alebo v blízkom priľahlom okolí. Svoje úsilie zameriavame na zveľadovanie svojho spoločenského a kultúrneho priestoru, snažíme sa o zastrešovanie aktivít alebo iniciatív, s ktorými môže prísť ktokoľvek. Toto všetko nie je určené výhradne pre ľudí, ktorí tu žijú, ale aj širokej verejnosti.
Verím, že tí, čo Zaježku poznáte, tak viete, že Vaše príspevky budú použité tým najlepším prospešným spôsobom.

Tu sú údaje, potrebné k vyplneniu daňového priznania. Predvyplnené tlačivá pre FO alebo PO môžete nájsť na spodku tejto stránky vo formáte editovateľného PDF. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete s týmto dotazom kontaktovať na email zajezka(at)zajezka.sk alebo ešte lepšie na telefónnom čísle 0903967783.

Na tejto stránke nájdete podrobné návody aj s potrebnými dokumentami na stiahnutie: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

2% za rok 2021 môžu darovať a) ZAMESTNANCI

                                                 b) FYZICKÉ OSOBY podávajúce daňové priznanie osobne

                                                 c) PRÁVNICKÉ OSOBY

Ďakujeme

Názov organizácie: Občianske združenie Zaježová
Sídlo: Zaježová č. 1, Pliešovce 96263
IČO: 37824635
 

Potrebné formuláre nájdete na tejto stránke: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Takisto si ich môžete stiahnúť na spodku tejto stránky. Máte na výber z tlačiva pre fyzické alebo právnické osoby, s už predvyplnenými údajmi za OZ Zaježová (meno a IČO).

Pomôcť nám môžete aj tak, že rozšírite túto informáciu, či prípadne aj priložený letáčik.

ĎAKUJEME!

 

Ako sa Vám páči tento text?: 
5
Hodnotenie: 5 (hlasovalo: 1)