Hodina deťom podporila projekt Youtuberi z lazov

Vďaka podpore z programu Hodina deťom, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska sme mohli v týchto dňoch začať projekt "Youtuberi z lazov". Jeho cieľom je naučiť deti zo Zaježovej vo veku 10-15 rokov pracovať s modernými multimediálnymi prostriedkami. Naučia sa nielen technické zručnosti súvisiace s nahrávaním a spracovávaním videí, ale zamerajú sa aj na to, aby ich tvorba bola zaujímavá a kvalitná po obsahovej stránke.

Moderné technológie a internet výrazne ovplyvňujú život súčasných detí. Jedným z nových trendov sú videoblogy cez Youtube. Tzv. youtuberi, takto viac, či menej zábavným spôsobom ponúkajú svoj pohľad na svet. Nejde o zanedbateľný vplyv - videá slovenských youtuberov majú státisíce vzhliadnutí. Vzormi novej generácie sa tak stávajú rovesníci, ktorí sa vedia prezentovať - a často je to žiaľ všetko, čo dokážu ponúknuť. Aj keď väčšinou ide o neškodnú zábavu, nie vždy je to tak. Je tu viac rizík, a potenciálnych problémov, ako pri sledovaní TV, kde je aspoň čiastočná kontrola obsahu. Mnohí rodičia by boli nemilo prekvapení, keby vedeli, koho nekriticky obdivujú a napodobňujú ich deti.  Avšak jednoduché odobratie mobilu, či tabletu nie je riešením - vedie ku konfliktom v rodine, bráni porozumeniu, deti sociálne izoluje. Riešenie vidíme v tom, že s deťmi budeme na túto tému diskutovať a spoločne sa pokúsime vytvoriť alternatívu, ktorá prijme im blízku formu, avšak jej obsah bude hlbší.

Projekt je novou iniciatívou v komunite. V minulosti sme uskutočnili niekoľko projektov s miestnymi deťmi, avšak vzhľadom na ich priemerný vek, to boli projekty iného typu. Zameriavali sa na tradície, remeslá, poznávanie prírody a pod. Medzičasom sa tu vytvorila pomerne veľká skupina detí v pubertálnom a tesne predpubertálnom veku, ktoré majú svojmu veku primerané záujmy.

Chodia do škôl v okolitých dedinách a začínajú sa vnímať v širšom kontexte. Podobne, ako ich rovesníkov, ich lákajú moderné technológie - tablety, mobily, počítačové hry, sociálne siete... Porovnávajú životný štýl v prostredí, kde vyrastali so životným štýlom svojich rovesníkov z miest a dedín, hľadajú spôsoby, ako s medzi nich začleniť.

Projektom im chceme tento proces uľahčiť a to tak, aby zachovali to pozitívne, čo im naše prostredie doteraz ponúklo, ale aby súčasne rozvíjali nové zručnosti a schopnosti potebné k plnohodnotnému fungovaniu v modernej spoločnosti.

Deti vytvoria sériu videí v štýle tzv. youtuberov, ktorými budú rovesníkom prezentovať zaujímavé aktivity v komunite kde žijú - stavby zo slamených balíkov, potravinovú banku, občanmi chránené územia a iné. V spolupráci s deťmi sme pripravili témy na 7 videí:

  • Koza challenge, alebo, čo sme zač;
  • Akty X: Kam sa stráca náš odpad?; 
  • Ničitelia mýtov: Slamený dom;
  • Receptár: Mňamky z banky;
  • Vykraftuj si rebrík;
  • Planéta Zaježová - pohľad zhora;
  • Ako sme sa točili.

Aby videa boli naozaj zaujímavé aj formou a aby  deti boli silne motivované k účasti na projekte, pri ich tvorbe použijeme moderné technické prostriedky (kvadrukoptéru, go-pro kameru, gps sledovanie). Pri aktivitách im budú odborne asistovať skúsení profesionáli (moderátor, filmári, aktivisti,...).

Cieľom projektu je naučiť deti z vidieckeho prostredia prezentovať sa v modernom svete a nielen zaujímavou formou, ale aj obsahom. Okrem toho, že zvýšia svoje sebavedomie a schopnosti, naučia sa aj vnímať, čo je hodnotné v ich okolí.

 

Ako sa Vám páči tento text?: 
0
Zatiaľ nehodnotené