Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Obrázok používateľa Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Telefón: 
+421(0) 2 5296 29 29
Web stránka: 
www.zivica.sk
Adresa: 
Vysoká 18, 811 06 Bratislava
IČO: 
35 998 407
DIČ: 
2 021 542 534
IČ DPH: 
SK2021542534

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúkame priestor na hľadanie seba samého. Nájdete nás v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Chceme pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. Veríme, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Problémy životného prostredia sú výzvou k tomu, aby sme svoju pozornosť obrátili dovnútra nás samých. Povrchné riešenia nebudú stačiť. Ten, kto dosiahol vnútorný pokoj a múdrosť môže byť najväčším prínosom pre ochranu životného prostredia.

Zmena prichádza zvnútra

 

Poslanie
Veríme, že jeden hlboký zážitok mení človeka zásadnejšie ako štúdium mnohých kníh. Učíme preto tak, aby sme oslovovali nielen intelekt, ale celú ľudskú bytosť: prinášame inšpiratívne cesty vo vzdelávaní, nabádame k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti. ukazujeme smer, prinášame príklady, ponúkame praktické riešenia povzbudzujeme ľudí, aby hľadali vlastnú cestu k svetu založenému na slobode, zodpovednosti a úcte

Naše hodnoty

Rešpekt ku slobode každého jedinca - veríme, že každý má právo hľadať vlastnú cestu zodpovednosť voči ostatným ľuďom a prírode okolo nás – vnímame ju ako nedeliteľnú súčasť slobody úcta ku všetkému živému, pretože všetko živé pramení z jediného bytia.

Súvisiaci obsah

13. 12. 2014, Video, Soňa Sadloňová ...

Happy - videoklip Zaježovskej školy

Videoklip ku pesničke "Happy" od  Pharella Williamsa, v ktorom hlavnú úlohu zohrali deti zo Zaježovskej školy.

12. 12. 2014, Fotky, Mirec Kašiak

Tretia fáza rekonštrukcie Vzdelávacieho centra Zaježová (2008-2013)

Najväčšie prestavby budovy na laze Polomy, ktorá slúžila na kurzy a tábory od roku 1991 nastali po tom, ako v Zaježovej začalo pôsobiť CEEV Živica. Miestne občianske združenia (Pospolitosť pre harmonický život a OZ Zaježová) poskytli Živici rozostavanú budovu a tá sa zaviazala získať zdroje na rekonštrukciu. Vzdelávacie centrum sa stalo spoločným majetkom pod správou Živice. Postupne sa v ňom vytvorili ubytovacie priestory, sociálne zariadenia, seminárna miestnosť, jedáleň, čajovňa... Neskôr pribudli ďalšie ubytovacie priestory nad jedálňou, študovňa a kancelárie.