Tretia fáza rekonštrukcie Vzdelávacieho centra Zaježová (2008-2013)

Najväčšie prestavby budovy na laze Polomy, ktorá slúžila na kurzy a tábory od roku 1991 nastali po tom, ako v Zaježovej začalo pôsobiť CEEV Živica. Miestne občianske združenia (Pospolitosť pre harmonický život a OZ Zaježová) poskytli Živici rozostavanú budovu a tá sa zaviazala získať zdroje na rekonštrukciu. Vzdelávacie centrum sa stalo spoločným majetkom pod správou Živice. Postupne sa v ňom vytvorili ubytovacie priestory, sociálne zariadenia, seminárna miestnosť, jedáleň, čajovňa... Neskôr pribudli ďalšie ubytovacie priestory nad jedálňou, študovňa a kancelárie. Popri tom bola budova zaizolovaná a vymenila sa stará azbestová a škridľová krytina. Pri prácach boli do veľkej miery využité postupy prírodného staviteľstva. Súčasne centrum demonštruje ako využívať lokálne zdroje energie.

Súvisiace kontakty v adresári: 
Vzdelávacie centrum Zaježová
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Ako sa Vám páči táto fotogaléria?: 
0
Zatiaľ nehodnotené