Prírodné a tradičné staviteľstvo

  

Podujatie

Letný eko-umelecký tábor v poľskom Wolimierzi

Priatelia z poľskej umelecko environmentálnej komunity v dedinke Wolimierz pozývajú mladých ľudí (19-36 r.) na letný tábor. Ten bude zameraný na dobrovoľne skromný a tvorivý životný štýl. Témami praktických aj teoretických workshopov budú prírodné staviteľstvo, ekologické pestovanie potravín, permakultúra, obnoviteľné energie, umenie a remeslá, rozvoj komunity či globálne vzdelávanie. V závere tábora sa vo Wolimierzi uskutoční už 20. ročník medzinárodného umelecko-ekologického festivalu s účasťou cca. 3000 ľudí.

Termín udalosti: 
6.7. 2015 (18:00)27.7. 2015 (12:00)
Čítať ďalej...
 

Podujatie

Strawbale building week

Come to build a little house from loadbearing strawbales with your own hands! This technique was developed by British strawbale builder Barbara Jones and it is beautifully simple, as well as beautifully functional.

During this week, you will, together with other volunteer from various nations, shape, resize, stack, pin and compress strawbales so that in the end of the week four walls are ready to carry a roof. The roof will be built the following week, so you are welcome to stay longer, hands are always welcome!

Termín udalosti: 
3.8. 2015 (07:00)9.8. 2015 (12:00)
Čítať ďalej...
 

Podujatie

Týždeň stavania so slamou

Přijďte zažít stavební techniku ze samonosných slaměných balíků, technologii, která v rámci slaměného stavitelství vyniká svou jednoduchostí a zároveň nevyšší tepelně izolační funkčností. Je zároveň nejpůvodnejší technikou stavby ze slamených balíků, kterou vylepšila angličanka Barbara Jones a zároveň ji přizpůsobila podmínkám v evropském mírném pásmu.

Termín udalosti: 
3.8. 2015 (07:00)9.8. 2015 (12:00)
Čítať ďalej...
  

Správa

Inzerát: Zaježovskí tesári hľadajú spolupracovníka

Skupina staviteľov zo zaježovských lazov HĽADÁ skúseného TESÁRA (prípadne dvojicu) na spoluprácu pri stavbe drevodomu z prírodných materiálov v okolí Košíc od júna 2015.

Čítať ďalej...
         

Podujatie

Pobyt spojený s prehliadkou Zaježovej a ukážkou práce so slamou a hlinou

Pobyt v Zaježovej Vám bližšie predstaví aktivity ľudí zo zaježovskej komunity - slamené a iné stavby z prírodných materiálov, permakultúrne prvky v záhradách, lesnú škôlku a komunitnú školu, potravinovú banku, ekokomunitu Sekier a iné. Na rozdiel od jednodňových exkurzií strávite v Zaježovej celý víkend v príjemnom a "eko-komfortnom" prostredí Vzdelávacieho centra. Pripravený je aj doplnkový program - prezentácie, večerná čajovňa, posedenie s miestnymi ľuďmi pri ohníku spojené s koncertom zaježovských hudobníkov, ukážky práce so slamenými balíkmi, ukážka výroby hlinenej omietky a malty a iné.

Termín udalosti: 
26.6. 2015 (16:00)28.6. 2015 (12:00)
Čítať ďalej...

Podujatie

Konferencia: "Zdravé domy - Zdravý interiér"

OZ Artur Vás pozýva na konferenciu o zdravom bývaní, ktorá sa uskutoční v polovici mája v Bratislave a v Ekocentre Hrubý Šúr. Lektori - profesionáli v oblasti architektúri a stavania z prírodných materiálov z celej Európy sa na nej s Vami podelia o svoje informácie a skúsenosti.

Termín udalosti: 
14.5. 2015 (08:30)15.5. 2015 (20:00)
Čítať ďalej...
   

Podujatie

Čaro prírodného staviteľstva - hlinené omietky

Veľa ľudí, mužov i žien, v sebe nosí túžbu bývať v dome, ktorý je naladený na ich potreby. V takom, ktorý je bezpečný a zároveň podporujúci tvorivosť. Zaužívané stavebné postupy a materiály častokrát majú svoje tienisté stránky, ako sú napr. centralizovaná veľkovýroba zaťažujúca  životné prostredie, veľké prepravné vzdialenosti, či obsah látok škodlivých pre človeka. Existujú však aj postupy a materiály, ktoré sú svojou povahou pomalšie, príjemnejšie, tvorivejšie a podporujúce prirodzený tok energie. Na tomto víkendovom kurze sa zameriame na prácu s hlinou, budeme mať dostatok času sa s ňou oboznámiť a ohmatať si ju.

Termín udalosti: 
5.6. 2015 (18:00)7.6. 2015 (14:00)
Čítať ďalej...
      

Podujatie

Prehliadka Zaježovej

Prehliadka Zaježovej vám podrobne predstaví aktivity miestnych ľudí. Mirec Kašiak, ktorý tu žije od roku 1996 vám počas nej nielen ukáže miestne zaujímavosti (slamené stavby, komunitná škola, potravinová banka a mnohé iné), ale aj porozpráva o dávnejšej histórii Zaježovej a jej tradičnej kultúre, či o vývoji miestnej komunity.

Termín udalosti: 
12.4. 2015 (13:0018:30 )
Čítať ďalej...
    

Aktivita

Eco-community Sekier

The Eco-community Sekier is a traditional farm house on a meadow above Zajezova, bought in 1994 by the NGO Community for Life in Harmony (PHŽ). It is looking for an alternative to a meaningless consumerist lifestyle, inspired by the modest and self-sufficient life of our ancestors, but also by modern trends like permaculture, natural building and the eco-village movement.

Čítať ďalej...
    

Aktivita

Ekokomunita Sekier

Ekokomunita Sekier je tradičné gazdovstvo na laze v Zaježovej, ktoré v roku 1994 zakúpilo občianske združenie Pospolitosť pre harmonický život (PHŽ). Inšpirujúc sa skromným a sebestačným životom našich predkov, ale aj modernými trendami napr. v hnutí ekodedín, prírodnom staviteľstve, permakultúre a pod.  sa snaží nájsť alternatívu bezduchému konzumu.  Na Sekieri PHŽ vytvorilo priestor pre aktívnych mladých ľudí, ktorí chcú pomôcť pri spravovaní malej farmy, alebo pri rôznych projektoch v Zaježovej a okolí.

Čítať ďalej...

Stránky