Prírodné a tradičné staviteľstvo

          

Aktivita

Renovation of traditional shepperd´s house (Pastieren)

Pastiereň is a small traditional log cabin which in 1998-1999 was reconstructed by the local civic association PHZ. Within this reconstruction the cabin was moved from its original location in the neigboring village Vígľašská Huta-Kalinka to the Sekier meadow above Zajezova. The work was done the traditional way without using any power tools, keeping the original and traditionally used materials.

Čítať ďalej...
          

Aktivita

Rekonštrukcia Pastierne

Pastiereň je malý tradičný drevený dom, ktorý v rokoch 1998-1999 zrekonštruovalo miestne občianske združenie Pospolitosť pre harmonický život. V rámci obnovy bol dom premiestnený z pôvodnej lokality v susednej obci Vígľašská Huta-Kalinka na zaježovský laz Sekier. Pri prácach boli zachované nielen pôvodné a tradičné materiály, ale aj pôvodné stavebné postupy bez použitia elektrických nástrojov. Stavbu rekonštruovali dobrovoľníci ubytovaní na Sekieri pod vedením "ľudového architekta" Petra Bradu (známeho aj ako Bredy). Ako krytina bola použitá ručne kosená a mlátená miestna ražná slama.

Čítať ďalej...

Video

Ecovillages: A Movement for lived sustainability

Ecovillages offer inspiring examples of how people and communities can live healthy, cooperative, genuinely happy and meaningful lifestyles --- More Information at http://ecovillage.org or http://www.gen-europe.org   Ecovillages are beacons of hope that help in the transition to a more sustainable future on Earth.

Čítať ďalej...
         

Fotky

Strawbale houses in Zaježová

Zaježová is (not-only) nationwide know for its concentration strawbale buildings. First small strawbale house in Slovakia (as far as we know) was built here in 2002. Also first legaly fully approved strawbale houses in Slovakia are standing here. Many people are visiting this place to find inspiration and information about natural building. Local NGO has created a movie "Strawbale House" about group of international volunteers building a house in one month.  Excursions and workshops are organized here several times a year. But straw was used here also in the past - as roof cover.

Čítať ďalej...
         

Fotky

Slamené domy v Zaježovej

Zaježová je známa aj ako miesto, kde sú prvé slamené domy na Slovensku. Okrem menších experimentálnych stavieb sa tu nachádzajúštandartne veľké a vybavené rodinné domy, kde izoláciu stien tvoria slamené balíky. Spolu sú tu zo slamených balíkov postavené štyri veľké obytné domy, päť menších obývaných domov, tri stavby, ktoré slúžia na iné účely a jedna budova (Vzdelávacie centrum) použila slamené balíky na izoláciu časti stien. V Zaježovej sú tiež organizované exkurzie a praktické workshopy, ktorými sa táto technológia už od roku 2001 šíri do iných častí Slovenska.

Čítať ďalej...
          

Fotky

Third stage of renovation of Educational Centre Zaježová (2008-2013)

Educational Centre in Zaježová serves as a base for workshops and seminars since early 1990s. The building was continuosly renovated but biggest changes had happen  when local NGO Pospolitosť pre harmonický život invited for cooperation big nation-wide operating NGO Živica. They managed to get financial resources from different donors (Norway grants, UNDP, Swiss grants, EU crossborder cooperation with Hungary etc.). Thanks to this they could make rooms for accommodation and workshops, toilets, showers, new roof-cover, building insulation etc.

Čítať ďalej...
          

Fotky

Tretia fáza rekonštrukcie Vzdelávacieho centra Zaježová (2008-2013)

Najväčšie prestavby budovy na laze Polomy, ktorá slúžila na kurzy a tábory od roku 1991 nastali po tom, ako v Zaježovej začalo pôsobiť CEEV Živica. Miestne občianske združenia (Pospolitosť pre harmonický život a OZ Zaježová) poskytli Živici rozostavanú budovu a tá sa zaviazala získať zdroje na rekonštrukciu. Vzdelávacie centrum sa stalo spoločným majetkom pod správou Živice. Postupne sa v ňom vytvorili ubytovacie priestory, sociálne zariadenia, seminárna miestnosť, jedáleň, čajovňa... Neskôr pribudli ďalšie ubytovacie priestory nad jedálňou, študovňa a kancelárie.

Čítať ďalej...
        

Aktivita

Natural Building

Many people think of Zajezova also in connection with experiments within the field of natural building. Here you’ll find buildings that have been amongst the first in Slovakia to use strawbale insulation. There are several small buildings, parts of buildings, but also modern family houses meeting all standards. Apart from that you’ll also find buildings using hemp or wood fibers as insulation, as well as recykled paper and other ecological materials.

Čítať ďalej...
        

Aktivita

Prírodné staviteľstvo

Mnoho ľudí si súčasnú Zaježovú spája aj s experimentami v oblasti tzv. prírodného staviteľstva. Nájdete tu stavby, ktoré ako jedny z prvých na Slovensku využívajú ako izoláciu slamené balíky. Je to niekoľko malých stavieb, či častí budov, ale aj štandartné moderné rodinné domy. Okrem toho tu nájdete aj stavby využívajúce ako izoláciu konopné, či drevené vlákna, ale aj recyklovaný papier a iné ekologické materiály. Ako strešnú krytinu tu už ľudia vyskúšali aj tradičnú ražnú slamu, trstinu, či zelené strechy.

Čítať ďalej...

Stránky