Komunitné centrum - MNV


Budova bývalého Miestneho národného výboru v Zaježovej ostala po zániku obce Zaježová a jej zaradení pod správu Pliešoviec v roku 1990 nevyužívaná. Istý čas slúžila ako ubytovanie pre ľudí, ktorí pracovali v pliešovskom recyklačnom stredisku, v súčasnosti je tam vytvorený priestor na miestne spoločenské aktivity. Skupina obyvateľov, ktorí sú ochotní podieľať sa na jej údržbe dobrovoľníckou prácou ju využíva ako materské centrum (tzv. "lesná škôlka"), sklad spoločne nakupovaných trvanlivých potravín (tzv. „potravinová banka“), ako priestor na spoločenské podujatia, či formálne aj neformálne stretnutia. Interiér budovy je postupne rekonštruovaný, pripravuje sa aj väčšia rekonštrukcia, ktorá otvorí nové možnosti využívania priestorov. V súčasnosti je budova pod správou komunitného OZ Zaježová.Súvisiace kontakty
Obrázok používateľa OZ Zaježová
Typ projektu
Dlhodobý
Stav projektu
Prebiehajúce