3 týždne pod hviezdami

Desať medzinárodných dobrovoľníkov sa prostredníctvom programu Erasmus + zúčastnilo 3 týždenného kempu pod hviezdami na farme Sekier v Zaježovej. Počas týchto týždňov si účastníci zo Španielska, Česka, Poľska a Slovenska mali možnosť vyskúšať život v komunite, pomáhali s prípravami Letnej slávnosti na Sekierskych lúkach 2023 a boli súčasťou stavby konštrukcie drevárne, ktorá bude slúžiť celej zaježovskej komunite, nechýbali ani večerné ohníky, yoga, hudba a tance.

Prvý týždeň bol venovaný sebapoznávaniu sa, ako aj spoznávaniu skupiny a intenzívnej vnútornej práci za pomoci skúsenej yoga inštruktorky Lany. V druhom týždni dobrovoľníci pomáhali s prípravami na festival na Sekierskych lúkach, v treťom týždni sa časť dobrovoľníkov presunula do centra Zaježovej, kde pomáhali pri stavaní konštrukcie drevárne a časť zostala na farme sekier, kde sa konalo pofestivalové upratovanie.

Dobrovoľníkom boli predstavení festivaloví organizátori a tiež úlohy, ktoré na tím čakali počas týždňa príprav. Každé ráno po raňajkách na kruhu tím organizátorov spísal na tabuľu úlohy a dal priestor dobrovoľníkom, aby si vybrali tie, na ktorých by radi počas dňa participovali. Medzi hlavné úlohy týždňa patrila výstavba drevených suchých WC, kde denne participovali 4 – 6 dobrovoľníci pod vedením skúsených lektorov – zaježovských mužov, ktorí majú skúsenosti s drevo a eko stavbami a viedli stavbu – od opracovania dreva, prípravu terénu, cez nákresy až po samotnú stavbu. Medzi ďalšie úlohy patrila každodenná príprava jedál pre cca 25 ľudí, ktorí počas týždňa participovali na prípravách, varilo sa vegánske a vegetariánske jedlo. Ďalej sa upravovala lúka, kosilo, sušilo seno, dekorovala sa lúka, pripravovali sa dekorácie na festival, veľkorozmerná maľba na plachte, ktorá zdobila hlavné pódium, maľovali sa sprchy, umývadlá, stavali stany, ktoré slúžili ako pódiá pre workshopy, prednášky, remeselné aktivity, a celkovo sa pripravovala holá lúka, z ktorej sa na niekoľko dní stalo festivalové dejisko. Centrom stretávania, spoločného jedenia a zdieľania bola takzvaná taverna, jeden zo stanov, v strede lúky, kde sme sa s dobrovoľníkmi každodenne stretávali pri raňajkách, obedoch a večerách a ktorá slúžila aj ako zázemie pre organizátorov, ako aj pre oddych a vzájomné zdieľania. Po večeri si dobrovoľníci robili vlastný program, spoločne hrali na hudobných nástrojoch, hrali sa rôzne spoločenské hry, alebo zdieľali dojmy. Každý deň sa uskutočnil aj večerný kruh s organizátormi, kde sme spoločne zdieľali, čo sa nám počas dňa podarilo, ako sme sa pri tom cítili, aké majú nápady a čo by si radi vyskúšali počas nasledujúcich dní. Počas týždňa príprav dobrovoľníci cez práce prezentovali svoje talenty a súčasne v sebe objavovali rôzne možnosti vlastného potenciálu – cez stavbu, maľbu, organizáciu a ďalšie kreatívne činnosti. Pre festivalové prípravy boli veľkým prínosom, nielen z hľadiska pomoci s prípravami, ale aj po ľudskej stránke. Počas Slávnosti mali voľný čas, ktorý využili účasťou na workshopoch, koncertoch a programoch festivalu a stále sa spoločne držali ako skupina. Po skončení Slávnosti sa každodenne časť z dobrovoľníckeho tímu presúvala z farmy sekier do centra Zaježovej, kde sa stavala dreváreň, od základov a počas troch dní sa podarilo zhotoviť celú konštrukciu drevárne. Časť dobrovoľníkov na Sekieri pomáhala s upratovaním areálu lúky.

Hosťovanie dobrovoľníckeho tímu bol veľkým prínosom ako pre organizáciu, tak aj pre samotných dobrovoľníkov. Počas otvorených zdieľacích kruhov dobrovoľníci vyjadrovali radosť, nadšenie z aktivít, slová vďaky a dobrý pocit a skúsenosti, ktoré si so sebou odnášajú. 

Ako sami povedali:
„Good people and vibes all the way“
„It was a camp to connect with people, nature and yourself. and experience kind of a community life with really nice and friendly people.

Ako sa Vám páči tento text?: 
0
Zatiaľ nehodnotené