Škola ľudovej kultúry - článok o jej vzniku z roku 1992

Škola ľudovej kultúry, ktorá fungovala na zaježovskom Podlysci v rokoch 1990-1995 zohrala významnú úlohu v novodobej histórii Zaježovej. Jej aktivity sem pritiahli mnohých ľudí, vrátane tých, z ktorých sa stali prví „novousadlíci“. Okolnosti, ze ktorých táto iniciatíva vznikla, opisuje v článku zverejnenom vo februári 1992 v mesačníku „Národopisné informácie“ Marcela Čížová.  

Myšlienka založiť Školu ľudovej kultúry (ďalej ŠĽK) vznikla v martinskom skanzene, kde sa konali pracovné tábory Stromu života. Mladí ľudia, účastníci táborov, prejavovali hlboký záujem o práce, ktoré v skanzene vykonávali. Začali sa tak prirodzene zaujímať aj o slovenské tradície, preto organizátori tábora pripravili program nazvaný "Pohyby ľudovej kultúry".

To im však nestačilo. Preto autori myšlienky Ing. Peter Jančura a jeho manželka Ing. Klára Jančurová realizovali svoje predstavy založením Školy ľudovej kultúry (ŠĽK). Pôvodnou myšlienkou bola séria kurzov pre občanov nad 17 rokov so zameraním na šírenie vedomostí o kultúre ľudu Slovenska.

Prvý kurz bol zrealizovaný v Múzeu slovenskej dediny v Martine v auguste 1990.  Na kurze sa stretli ľudia blízki si svojimi záujmami, preto sa i naďalej stretávali v klube ľudovej kultúry, kde rozvíjali svoje doterajšie skúsenosti a remeselné majstrovstvo.

Medzitým sme museli pre ŠĽK hľadať novú základňu. Podarilo sa nám zakúpiť usadlosť v laznícky osídlenej osade Zaježová v lokalite nazývanej Podlysec. V mesiacoch júl a august roku 1991 sa tu uskutočnil 2. ročník kurzov ŠĽK. Na oboch kurzoch sa účastníci oboznámili s fenoménom ľudovej kultúry, vlastnoručne si vyskúšali mnohé remeslá. Nezabudli sme ani na tradičnú duchovnú kultúru.

Počas zimných mesiacov roku 1991/1992 sme sa v Zaježovej pravidelne, dvakrát do mesiaca, stretávali. Naučili sme sa pliesť prútené i lubkové koše, z textilných techník sme oprášili zápästkovú techniku a krosienkovanie. Na kurzoch boli účastníci rôznych vekových skupín i profesijných zameraní. Program kurzov tvorili spontánne a obohacovali ho tak vlastnou iniciatívou.

V ústrety nám vychádzali mnohí ľudoví výrobcovia i tkáčky, ktorí s nami ochotne a zdarma trávili voľné dni, odovzdávajúc nám svoju zručnosť a um. V máji roku 1992 sme prvýkrát pripravili program pre deti zo základnej školy v Devínskej Novej Vsi pod názvom "Dva dni na laze". Deti prijímali program s ľudovou tematikou s úplnou samozrejmosťou.

V súčasnosti (pozn. red.: rok 1992) sa stretávame v Zaježovej, kde si budujeme objekt ŠĽK. Chceme tu mať kováčsku, drevársku a keramickú dielňu, chlebovú pec, priestory pre krosná (dnes sa už tká na dvoch krosnách), miestnosť na tancovanie. Popri "Zaježovskom centre" rozširujeme našu činnosť na celé územie Slovenska, spontánnym zakladaním klubov ŠĽK. Záujem prejavili i viaceré skanzeny.

Sme vďační niektorým etnografom zo SNM v Martine, ktorí vytrvali a naďalej nám pomáhajú. Pri zrode bol len nápad zachytiť niečo, čo mizne. Spraviť to tak, aby to nebola komercia. Chceme zachovať - teda preberať a odovzdávať.

Marcela Čížová, Národopisné informácie 2/1992

Ako sa Vám páči tento text?: 
0
Zatiaľ nehodnotené