Komunitný časopis Naozaj


Časopis NAOZAJ vznikol ako iniciatíva niekoľkých ľudí, ktorí sa snažia predstaviť život v Zaježovej slovami miestnych obyvateľov. Je v ňom priestor pre rozhovory s novousadlíkmi aj starousadlíkmi, reportáže, správy, poéziu aj prózu. Obsah časopisu tvoria dobrovoľníci, zisk z predaja slúži iba na náklady spojené s tvorbou grafiky a tlačou. Časopis vychádzal 2-krát ročne a jeho šéfredaktorkou je Anka Valentýniová. Po dvojročnej prestávke sa súčasnosti pripravuje obnova časopisu a to v spolupráci s týmto portálom. Okrem časopisu miestni tvoriví ľudia, najmä ženy, vydali dva zborníky poviedok, básní a iných druhov umeleckej tvorby, ktoré sami vytvorili.Súvisiace kontakty
Obrázok používateľa Časopis Naozaj
Typ projektu
Dlhodobý
Stav projektu
Pozastavené