80-hodinový certifikovaný kurz permakultúrneho dizajnu sa uskutoční v priebehu 14 dní v Ekokomunite Sekier v Zaježovej. Tento časový rozsah umožní študentom získať nielen rozsiahle teoretické, ale aj praktické informácie. Priebežne budú pracovať na tvorbe vlastného projektu a prezentácie. Kurz je certifikovaný cez TreeYo Permaculture a výučba prebehne podľa knihy Billa Mollisona "Permaculture: A Designer’s Manual”. Lektorom je skúsený permakultúrny dizajnér, američan žijúci v Portugalsku - Doug Crouch. Výuka prebehne v angličtine, preto sú v tomto jazyku uvedené aj podrobnejšie informácie ku kurzu. Cena je konečná - okrem lektorného zahrňuje plnú penziu kvalitného stravovania z miestnych zdrojov, ubytovanie vo vlastných stanoch na lúke alebo vo vlastnych spacákoch na povale na sene.

Detaily nájdete na stránke lektora na tejto adrese: https://treeyopermaculture.com/permaculture-design-courses-pdc/permacult...

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.