Oddych a turistika

     

Aktivita

Pobyty a turistika v Zaježovej a blízkom okolí

V Zaježovej sa postupne rozširujú možnosti ubytovania a tiež aj spektrum možných aktivít pre ľudí, ktorí sem prichádzajú mimo organizovaných podujatí. Aj vďaka tomu ich počet rastie. Vytvorenie tejto stránky je prvým krokom v spolupráci miestnych ľudí, ktorí sa rôznym spôsobom venujú službám pre turistov. V ďalšej fáze pripravujú lepšie prepojenie ich ponúk, spoločnú propagáciu (nielen cez internet) a iné formy vzájomnej pomoci.

Čítať ďalej...
   

Aktivita

The embellishment of Zajezova

In 2006 locals and participants of a camp organized by the Community for Life in Harmony repaired three of Zajezova’s bus stops – one was built new from wood, the others were painted. Volunteers from Sekier and parents of future pupils of the Zajezova school also built a children playground in front of the school. During another „brigada“, ornamental trees and shrubs were planted in the centre of Zajezova. In 2012 the local inhabitant Lenka Andova initiated another project in which a sign post on Zajezova’s crossroad was installed.

Čítať ďalej...
   

Aktivita

Skrášľovanie Zaježovej

V roku 2006 miestni ľudia a hostia na tábore organizovanom Pospolitosťou pre harmonický život opravili tri autobusové zástavky – nanovo postavili jednu drevenú a ostatné vymaľovali. O rok neskôr sekierski dobrovoľníci a rodičia budúcich školákov vybudovali detské ihrisko pred budovou školy. V rámci spoločnej brigády boli v centre obce vysadené ozdobné kríky a stromy. V roku 2012 sa uskutočnil z iniciatívy miestnej obyvateľky Lenky Andovej ďalší projekt, v rámci ktoého bol na hlavnej križovatke osadený drevený smerovník.

Čítať ďalej...
      

Aktivita

Initiative for local protected areas

Zaježová’s consists of wide-spread settlements, small hamlets, situated at about 650-860 m above sea level. It is mainly sheep and cattle raised here, however, on smaller strips of less sloped land basic agricultural crops such as grains, potatos and corn can be grown. Nowadays the landscape feels somewhat more deserted than in the past when the were 600 people living here and every single piece of land was in use. The fields are turning into meadows, the meadows are gradually overgrown by forest.

Čítať ďalej...
      

Aktivita

Iniciatíva za obcou a občanmi chránené územia

Zaježová je charakteristická rozptýleným lazníckym osídlením, tvoria ju malé skupiny usadlostí, nachádzajúce sa v nadmorskej výške 650-850 m. Je tu rozšírený chov oviec a dobytka. Na malých plochách miernych strání sa dajú dopestovať základné poľnohospodárske plodiny – obilie, zemiaky, kukurica... Krajina pôsobí oproti minulosti, keď tu žilo 600 ľudí a využívaný bol každý kúsok zeme, opustenejšie. Polia sa premieňajú na pasienky, pasienky zarastajú a na ich mieste sa vzniká les. S pribúdajúcou zeleňou však rastie rôznorodosť v prírode a územie získava novú krásu.

Čítať ďalej...

Stránky