Workshop pomenúva základné princípy a techniky jednej z najvzácnejších schopností - schopnosti prirodzene, vedome získať druhých pre spoločnú ideu a vybudovať silnú  zdieľanú firemnú kultúru alebo kultúru v organizácii.

Dva dni, venované kľúčovým princípom prirodzeného vedenia, zameriavajúce sa predovšetkým na komunikáciu, vám môžu pomôcť pochopiť súvislosti a vybavia vás základnými technikami vedenia.:

  • Prečo sa u vás vo firme/organizácii deje to či ono?
  • Prečo ľudia fungujú a ako fungujú?)

Vlastný magnetizmus a vplyv

Vedomie si vlastného magnetizmu či vplyvu - čo je to, čo ku mne ostatných priťahuje, či ich odo mňa odpudzuje. Aký je silný tento magnetizmus a ako ho posilniť.

Sila vízie

Ako definovať myšlienku tak, aby bola skutočne magnetická a pritiahla k sebe tých správnych ľudí (t.j. tých, ktorí s vami vaše videnie sveta zdieľajú) a ideálne aj odpudila tých nesprávnych.

Charakter a hodnoty

Charakter, integrita, dôveryhodnosť a dôvera. Ako ste na tom. Chováte sa natoľko dôveryhodne, aby vás ľudia nasledovali. Aké sú vaše hodnoty. Do akej miery s nimi žijete v súlade.

Teritórium a práca s ním

Ako (si) stanoviť hranice a ako ich ne-násilne strážiť.

Individualizácia

Každý sme iný. Nad rámec všeobecných princípov  je leadership obyčajným medziľudským vzťahom jeden k druhému. Aké sú základné princípy vedenia podľa optiky schopností a ochoty.

Prínos workshopu

Ako viesť na základe prirodzeného magnetizmu?

Ktokoľvek  v roli rodičov či vedúcich stojí dnes a denne v situácii, kedy má druhých presvedčiť, získať, vyladiť sa na spoločnom cieli, ceste, hodnotách a postarať sa o spoločné fungovanie v skupine. Tieto dva dni môžu zásadne zvýšiť vedomie o tom, ako sa s touto úlohou vysporiadať bez použitia sily, cukru a biča. 

Základné koncepty prirodzeného leadershipu

Koncept magnetizmu, teritória, situačného prístupu, lepšieho pochopenia vlastného vplyvu, formulácie idei tak, aby bola magnetická, význam hodnôt a zdieľaného zmyslu – toto sú len niektoré z oblastí, ktorých pochopenie vás môže v tejto oblasti posunúť.

Chuť a odvaha do vedenia

Chuť a odvahu do väčšej aktivity – t.j. častejšie sa postaviť pred ľudí a skúsiť ich viesť – či už doma, v práci alebo i v občianskom živote.

Prepojenie s ostatnými

Každá náš workshop je príležitosťou k zoznámeniu a prepojeniu sa s podobne založenými ľuďmi, k výmene informácií, vzájomnej podpory a k získaniu novej energie.

Miesto workshopu, Vzdelávacie centrum Zaježová svojou neformálnou atmoférou a okolitou prírodou ešte k zážitku prispieva. Worshop začína v stredu večerou o 18.00 a končí v piatok poobede o 14.00. 

Lektor

Tomáš Hajzler – píše, vedie prednášky a workshopy, poskytuje konzultácie. Vo svojej práci sa usiluje o slobodnejšie a zodpovednejšie podnikanie, zmysluplný a prospešnejší svet práce. Je autorom knihy Peniaze, alebo život. Viac na: http://www.tomashajzler.com

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.