Kurz bude vedomostný aj praktický. V okolí Vzdelávacieho centra je množstvo stomov na ošetrenie, na ktorých si budete môcť vyskúšať praktické prevedenie. 

Po vedením skúseného lektora sa dozviete o:

  • výsadbe ovocných drevín
  • návrhu sadu
  • starostlivosť o strom od zasadenia, cez dospelosť až ku starobe
  • vegetatívnom množení - vrúbľovaní
  • princípoch rezu ovocných drevín - harmonizujúci rez vo všetkých vekových štádiách stromu
  • netradičných ovocných druhoch a starých odrodách
  • praktickej záchrane starých a krajových odrôd
  • pomológii

Lektor kurzu tiež donesie netradičné a staré odrody ovocných stromov.

Lektor

Ľudovít Vašš - pôsobí na Bielokarpatských kopaniciach, v Bošáckej doline,  kde sa snaží o zachovanie miestnych odrôd ovocných drevín a návrat tradičného hospodárenia. Pravidelne lektoruje kurzy a prednáša k danej téme.https://ozpangaea.wordpress.com/aktualne/

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.