Pozývame vás na predĺžený víkend 12. - 15.11. buddhistickej meditácie s Romanom Mieslerom, kde budete môcť pomocou intenzívnych meditačných techník v sede a chôdzi pracovať s vašou všímavosťou a dotknúť sa  múdrosti a súcitu v každom okamihu života. Jasnosťou a vedomím pohľadom môžete spochybniť všetky vaše životné „istoty“ a zažiť si vašu myseľ v stave „neviem“, ktorý je vstupnou bránou k priamemu poznaniu seba samého.

Budeme spoločne:

  • Rozvíjať kontinuálne vedomie prítomnosti, striedavo v sede, v chôdzi aj pri všetkých ostatných činnostiach – byť naplno tu a teraz s radosťou a uvoľnenosťou.
  • Rozvíjať Milujúcu Múdrosť prostredníctvom cvičení mettá a tonglen.
  • Bdelosťou a súcitom nadväzovať úprimný vzťah zo sebou a všetkým okolo.
  • Odhaľovať sebaklamy brániace nám v nazeraní a žití Pravdy.
  • Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou.
  • Osvojiť si, ktoré veci a vlastnosti mysle podporujú našu vedomú cestu životom, a ktoré nám cestu stažujú.

Lektor

Roman Miesler - jeho 25 rokov trvajúca prax zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vedie kladie, dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná  od bežného zdravo vedeného života. Pochádza z Olomouca, Česká republika. Momentálne tiež sprevádza ľudí v meditačnom ústraní a ústraní v tme v Zaježovej. 

Cena

82 € (cena zhŕňa ubytovanie, vegetariánsku stravu, organizačný poplatok.) Príspevok pre Romana za vedenie seminára je dobrovoľný, budete môcť na mieste prispieť vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť).

Bližšie informácie a prihlášky

Prihlasujte sa zaslaním mena, priezviska, vašej adresy a telefónu na: zajezova@zivica.sk . Na tomto e-maile a čísle 0917 517 267 získate aj bližšie informácie.

Prihlásenie je záväzné iba po úhrade časti poplatku vo výške 46 eur na účet 2925860781/1100. Variabilný symbol 062015. Do správy pre príjemcu prosíme uveďte vaše meno.

Inšpirujte sa slovami Romana Mieslera o zmysle meditácií. 

"Životní styl, nároky, tlak společnosti, zaměstnání, zažité vzorce často neurotického chování, až zarážející slepota k vlastní slepotě. To vše jsou důvody, proč žijeme jen napůl. Dny našich drahocenných životů míjejí v polospánku. Radost ze života je pro nás otázka budoucnosti - až se stane TO, nebo budeme mít vytoužené ONO. Vlastní spokojenost si sami podmiňujeme. Přitom stačí tak málo - vpustit do svého prožívání vědomí bdělé přítomnosti, které je neustále přítomné. Čas, kdy se naplno věnujeme jenom tomuto vědomí, je nesmírně cenný. Neboť se plně věnujeme jen sobě. S jasným záměrem takhle sebe přesáhnout, pochopit a transformovat."

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.