Budeme spoločne:

  • Rozvíjať kontinuálne vedomie prítomnosti, striedavo v sede, v chôdzi aj pri všetkých ostatných činnostiach – byť naplno tu a teraz s radosťou a uvoľnenosťou.
  • Rozvíjať Milujúcu Múdrosť prostredníctvom cvičení mettá a tonglen.
  • Bdelosťou a súcitom nadväzovať úprimný vzťah zo sebou a všetkým okolo.
  • Odhaľovať sebaklamy brániace nám v nazeraní a žití Pravdy.
  • Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou.
  • Osvojiť si, ktoré veci a vlastnosti mysle podporujú našu vedomú cestu životom, a ktoré nám cestu stažujú.

Lektor

Roman Miesler - jeho 27 rokov trvajúca prax zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vedie kladie, dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná  od bežného zdravo vedeného života. Pochádza z Olomouca, Česká republika. Sprevádza tiež ľudí v meditačnom ústraní a ústraní v tme v Zaježovej.

Cena

82 € (cena zhŕňa ubytovanie, vegetariánsku stravu, organizačný poplatok.) Príspevok pre Romana za vedenie seminára je dobrovoľný, budete môcť na mieste prispieť vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť).

Bližšie informácie a prihlášky

Prihlasujte sa zaslaním mena, priezviska, vašej adresy a telefónu na: zajezova@zivica.sk . Na tomto e-maile a čísle 0917 517 267 získate aj bližšie informácie.

Prihlásenie je záväzné iba po úhrade časti poplatku vo výške 46 eur na účet 2925860781/1100. Variabilný symbol 012016. Do správy pre príjemcu prosíme uveďte vaše meno.

Záloha je nevratná!

 

Inšpirujte sa slovami Romana Mieslera o zmysle meditácií.

Životní styl, nároky, tlak společnosti, zaměstnání, zažité vzorce často neurotického chování, až zarážející slepota k vlastní slepotě.

To vše jsou důvody, proč žijeme jen napůl. 

Dny našich drahocenných životů míjejí v polospánku. Radost ze života je pro nás otázka budoucnosti - až se stane TO, nebo budeme mít vytoužené ONO. Vlastní spokojenost si sami podmiňujeme.

Přitom stačí tak málo - vpustit do svého prožívání vědomí bdělé přítomnosti, které je neustále přítomné. Čas, kdy se naplno věnujeme jenom tomuto vědomí, je nesmírně cenný. Neboť se plně věnujeme jen sobě. S jasným záměrem takhle sebe přesáhnout, pochopit a transformovat.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.