Na seminári budete môcť rozvíjať neprerušované spontánne vedomie prítomnosti, striedavo v sede, v chôdzi aj pri všetkých ostatných činnostiach – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou. Rozvíjať Milujúcu Múdrosť prostredníctvom cvičení mettá a tonglen. Bdelosťou a súcitom nadväzovať úprimný vzťah zo sebou a všetkým okolo. Odhaľovať sebaklamy brániace nám v nazeraní a žití Pravdy. Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou.

Roman Miesler - jeho 25 rokov trvajúca prax zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vedie kladie, dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná  od bežného zdravo vedeného života. Pochádza z Olomouca, Česká republika. Momentálne tiež sprevádza ľudí v meditačnom ústraní a ústraní v tme v Zaježovej.

Prihlásenie je potrebné potvrdiť do 1.5. 2015 úhradou časti poplatku vo výške 46 eur na účet 2925860781/1100. Variabilný symbol 022015. Do správy pre príjemcu prosíme uveďte vaše meno.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.