Seminár prebieha intenzívne. Ocenia ho predovšetkým tí, ktorých oslovuje práca s mysľou a vedomím a  chcú sa v tom prehĺbiť.

Hlavnou praxou bude:

  • meditácia na dych, ktorá je nevyhnutným základom všetkých meditácií - vrátane vysvetlenia praxe meditácie a samotnou meditáciou v tradícii cesty Bodhisattvy
  • meditácia v chôdzi, mlčanie a jednoduchá vegetariánska strava
  • spoločné recitácie najdôležitejších buddhistických sut.
  • výklad dharmy - vo večernom učení se budeme zaoberať Mahajanovou Abhidharmou, presnejšie Madhyantavibhanga, Analýzou strednej cesty od Majitreji. Ta sa zaoberá porovnávaním strednej cesty a extrémami.

Bližšie sa budeme venovať prvým dvom kapitolám: O vlastnostiach reality, O závojoch, ktoré realitu zakrývajú, čo sú veľmi praktické témy umožňujúce pokrok v meditačnej praxi.

Seminár prebieha intenzívne! Praktikuje sa mlčanie a podáva jednoduchá vegetariánska strava. 

Lektor

Bhante Dhammadipa – celosvetovo známy budhistický učiteľ, ktorý sa vyznačuje jemným a uvoľneným prístupom. Učí, že znalosť budhistickej cesty by sa mala uplatňovať v praktickom živote a overovať predovšetkým bezprostrednou skúsenosťou.  Jeho učenie vychádza z klasického theravádového budhizmu aj mahajány. Viac na: www.dhammadipa.cz 

„Ctihodný Dhammadípa je ako klenot.“  Čhökji Ňima Rinpočhe

Cena

198 € (ubytovanie, vegetariánska strava na 7 dní, organizácia). V cene nie je zahrnuté lektorné. Príspevok za vedenie semináru pre učiteľa budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť.

Bližšie infomácie a prihlášky 

Pre prihlásenie je potrebné zaslať meno, adresu, telefón a mail na adresu: miesler@zivica.sk , (tel.0918 301 664). Prihlásenie ja záväzné len po úhrade zálohy vo výške 138 eur.  Záloha je nevratná, zálohu vraciame len v prípade nájdenia náhradníka. Údaje k platbe zálohy dostanete po prihlásení a zaslaní údajov.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.