Na seminári sa zameriame na:

  • meditáciu na dych, ktorá je nevyhnutným základom všetkých meditácií.
  • spoločné recitácie
  • meditácie v chôdzi
  • ranné cvičenie čhi kung
  • zoznámenie sa s výkladom Samdhinirmocana suty 

Samdhinirmocana suta je velmi cenným zdrojom múdrosti v mahajánovom aj tibetskom buddhizme, predovšetkým v smere yogačaria - školy vedomia. Jej text je nesmierne prínosný. Bol preložený mnohými čínskými a tibetskými učiteľmi, oceňovaný aj napríklad Asangom a Congkhapom. Zaoberá sa absolútnou pravdou, tzv.ôsmymi vedomiami, charakteristikou javov, meditáciou a cestou boddhisatvy.

Tento seminár prebieha vo veľmi intenzívnom dennom časovom rozvrhu. Ocenia ho predovšetkým tí, ktorých oslovuje práca s mysľou a vedomím a  chcú sa v tom prehĺbiť. Počas semináru sa dodržiava mlčanie a podáva sa jednoduchá vegetariánska strava.

Učiteľ

Bhante Dhammadípa  - Ctihodný Dhammadipa, vlastným menom Tomáš Petr Gutman, sa narodil v bývalom Československu v roku 1949. Na Karlovej univerzite študoval čínsku literatúru a filozofiu, neskôr ruskú literatúru na izraelskej univerzite v Jeruzaleme. V 2. polovici 70-tych rokov začal štúdium buddhismu v Berlíne. Od roku1979 študoval na univerzite Nalanda v Indii sanskrt a buddhistickú filozofiu. V roku 1986 odišiel do Japonska a tam študoval na škole Caodong u zenového mistra Harada Serrei Roshi. Dostal mníšske meno Xing-Kong (co znamená Prirodzená povaha prázdnoty). V roku 1987 ordinoval ako mních v kláštore Meetirigala a dostal mníšske meno Dhammadipa (ostrov buddhismu alebo Dhammy). Na Srílanke, kde praktikoval meditáciu pod vedením svojho učiteľa Ctihodného Nanarama Mahathera dostal plnú theravádovu Bhikkhu ordináciu. V roku 1989 dostal tretiu ordináciu ako mahajánový mních v chráme Hsi Lai Temple, v Los Angeles a začal vyučovať Dhammu v Spojených štátoch, v Nemecku a na Tajvane. V roku 1996 Ctihodný Dhammadipa odišiel do Myanmaru (Barmy), aby tam praktikoval meditáciu pod vedením súčasného majstra Ctihodného Pa Auk Sayadaw. Ten ho uznal ako svojho prvého západného žiaka, ktorý je kvalifikovaný učiť meditáciu. Od tej doby vyučuje po celom svete samathu (meditáciu kľudu a sústredenia ) a vipassanu (meditáciu vhľadu).

Osobne sa vyznačuje jemným a uvoľneným chovaním. Jeho učenie vychádza z klasického theravádového buddhistického komentáru Cesta očistenia (Pali: Visuddhimagga). Začína sa praktikovaním predsavzatia (cností), čim sa položí základ pre rozvíjanie sústredenia a múdrosti. Ctihodný Dhammadipa učí, že znalosť buddhistickej cesty by sa mala uplatňovať v praktickom živote a overovať predovšetkým bezprostrednou osobnou skúsenosťou.

 

 

 

Cena

174 € (cena zahŕňa  ubytovanie, stravu a organizačný poplatok.  Príspevok pre ct. Dhammadípu za vedenie semináru budete môcť prispieť na mieste vo forme anonymného daru a rozvinúť tak štedrosť).

Bližšie informácie a prihlášky

Prihlasujte sa zaslaním mena, priezviska, vašej adresy a telefónu na: miesler@zivica.sk. Na tomto e-maile a čísle 0918 301 664 získate aj bližšie informácie.

Prihlásenie je potrebné potvrdiť do 20.7.2015 úhradou časti poplatku vo výške 100 eur na účet 2925860781/1100. Variabilný symbol 042015. Do správy pre príjemcu prosíme uveďte vaše meno.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.