Pod vedením skúseného lektora sa dozviete o mnohých témach:

  • výsadba drevín a založenie sadu - princípy, skúsenosti
  • starostlivosť o strom od zasadenia, cez dospelosť a starobu
  • biologické princípy rezu - prirodzená vs poloprirodzená koruna
  • „harmonizačný rez“ v rôznych vekových štádiách
  • nároky ovocných druhov na prírodné prostredie
  • podpníky vhodné pre extenzívne pestovanie
  • množenie ovocných drevín, štepenie, preštepovanie, domáca ovocná škôlka
  • hlavne praktické ukážky

Kurz bude vedomostný aj praktický. V okolí Vzdelávacieho centra je množstvo stromov na ošetrenie, na ktorých si budete môcť vyskúšať praktické prevedenie. 

Lektor kurzu tiež donesie staré odrody ovocných stromov, štepné na semenom podpníku. A mnoho plodov starých a krajových odrôd jabĺk a hrušiek na ochutnanie.

Lektor

Ľudovít Vašš – ekológ, ovocinár a gazda pôsobí na Bielokarpatských kopaniciach, v Bošáckej doline,  kde sa snaží o zachovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín a návrat tradičného hospodárenia. Pravidelne lektoruje kurzy a prednáša k danej téme. https://ozpangaea.wordpress.com/aktualne/

Bližšie informácie a prihlášky

r.miesler@seznam.cz, 0918 301 664

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.