Pod vedením skúseného lektora sa dozviete o mnohých témach:

  • výsadba drevín a založenie sadu - princípy, skúsenosti
  • starostlivosť o strom od zasadenia, cez dospelosť a starobu
  • biologické princípy rezu - prirodzená vs poloprirodzená koruna
  • „harmonizačný rez“ v rôznych vekových štádiách
  • nároky ovocných druhov na prírodné prostredie
  • podpníky vhodné pre extenzívne pestovanie
  • množenie ovocných drevín, štepenie, preštepovanie, domáca ovocná škôlka
  • hlavne praktické ukážky

Kurz bude vedomostný aj praktický. V okolí Vzdelávacieho centra je množstvo stromov na ošetrenie, na ktorých si budete môcť vyskúšať praktické prevedenie. 

Lektor kurzu tiež donesie staré odrody ovocných stromov, štepné na semenom podpníku. 

Lektor

Ľudovít Vašš – ekológ, ovocinár a gazda pôsobí na Bielokarpatských kopaniciach, v Bošáckej doline,  kde sa snaží o zachovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín a návrat tradičného hospodárenia. Pravidelne lektoruje kurzy a prednáša k danej téme.https://ozpangaea.wordpress.com/aktualne/

Bližšie informácie a prihlášky

r.miesler@seznam.cz, 0918 301 664

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.