Príďte sa s nami:

  • ponoriť do vnútra duše cestou sebapoznania
  • putovať do Božieho chrámu, meditovať skrze Krista
  • poznať učenie a askézu púštnych otcov, vnútornú modlitbu a Ježišovu modlitbu
  • čerpať lásku, súcit, vnútorný optimizmus, vyrovnanosť, nádej..., podmienky duchovného rastu
  • načúvať tichu, kontemplovať Božiu prítomnosť a učiť sa mlčaniu duše
  • spoznať spirituálny ideál ora et labora (modli sa a pracuj).

Lektor

Juraj Jordán Dovala je teológ, spisovateľ a hudobník. Vyštudoval pravoslávnu teológiu v Prešove. V roku 1995 strávil v Negevskej púšti (Izrael) pol roka, kde rozvíjal meditáciu ticha a vnútornú modlitbu. Na meditačných stretnutiach učí, ako si ticho púšte udržiavať v ruchu sveta. Túto tému rozpracúva aj vo svojich knihách Ticho a Chrám uprostred trhoviska.

Bližšie informácie a prihlášky

Prihlasujte sa zaslaním mena, priezviska, vašej adresy a telefónu na: zajezova@zivica.sk. Na tomto e-maile a čísle 0917 517 267 získate aj bližšie informácie.

Prihlásenie je potrebné potvrdiť do 15.6.2015 úhradou časti poplatku vo výške 50 eur na účet 2925860781/1100. Variabilný symbol 032015. Do správy pre príjemcu prosíme uveďte vaše meno.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.