Na seminári si zažijete praktické spojenie duchovna s bežným životom, získate nástroje ako žiť vedomejšie, s radosťou a so súcitom v srdci.

Budete môcť:

  • Rozvíjať jednoduché vedomie prítomnosti – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou
  • Skúmať aký je náš zámer – motivácia, prečo meditujeme a žijeme tak ako žijeme
  • Vytvárať zdravý základ pre meditáciu v každodennosti našich životov
  • Odhaľovať našu vlastnú milujúcu múdrosť praxou mettá a tonglen
  • Bdelosťou a súcitom nadväzovať úprimný vzťah zo sebou a svojim svetom
  • Odhaľovať sebaklamy brániace nám  žiť pravdivo
  • Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou

Seminár prebieha intenzívne, väčšiu časť sa dodržuje mlčanie. Je určený pre tých, ktorý majú zámer ísť v meditačnej praxi hlbšie a intenzívnejšie.

Lektor

Jeho 29 rokov trvajúca prax zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vedie kladie, dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná  od bežného zdravo vedeného života. Pochádza z Olomouca, Česká republika. Momentálne tiež vedie Vzdelávacie centrum a sprevádza aj ľudí v meditačnom ústraní a ústraní v tme v Zaježovej.

Cena

89 eur (v cene je započítané ubytovanie, vegetariánska strava a organizačný poplatok na 4 dni)  V cene nie je príspevok za vedenie, ten budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. 

Bližšie informácie a prihlášky

Prihlasujte sa zaslaním mena, adresy, e-mailu a telefónu na: zajezova@zivica.sk. Bližšie informácie získate aj na telefónnom čísle 0917 517 267.  Prihlásenie ja záväzné len po úhrade zálohy vo výške 69 eur. Záloha je nevratná, zálohu vraciame len v prípade nájdenia náhradníka. Údaje k platbe zálohy dostanete po prihlásení.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.