Pozývame vás na intenzívny predĺžený meditačný víkend, kde budete môcť pomocou rôznych techník v sede a chôdzi uvidieť, že myslenie, cítenie a emócie nie sú prekážkou pre hlboký duchovný život, ale práve naopak: keď sú správne pochopené a používané, stávajú sa silným podporným prostriedkom k rozvoju bdelosti a súcitu. Všetko, čo sa vám v živote deje, sa môže stať vašou cestou.

Na seminári budeme:

  • Rozvíjať neprerušované spontánne vedomie prítomnosti, striedavo v sede, v pohybe aj pri všetkých ostatných činnostiach – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou.
  • Rozvíjať Milujúcu Múdrosť prostredníctvom cvičení mettá a tonglen.
  • Bdelosťou a súcitom nadväzovať úprimný vzťah zo sebou a všetkým okolo.
  • Odhaľovať sebaklamy brániace nám v nazeraní a žití Pravdy.
  • Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou.

 

Seminárom sprevádza

Roman Miesler - jeho 26 rokov trvajúca prax zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vedie kladie, dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná  od bežného zdravo vedeného života. Pochádza z Olomouca, Česká republika. Momentálne tiež sprevádza aj ľudí v meditačnom ústraní a ústraní v tme v Zaježovej.

Bližšie informácie a prihlášky

Prihlasujte sa zaslaním mena, priezviska, vašej adresy a telefónu na: zajezova@zivica.sk . Na tomto e-maile a čísle 0917 517 267 získate aj bližšie informácie.

Prihlásenie je záväzné iba po úhrade časti poplatku vo výške 46 eur na účet 2925860781/1100. Variabilný symbol 022016. Do správy pre príjemcu prosíme uveďte vaše meno.

Záloha je nevratná!

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.