Každý z nás má svoj vnútorný kompas, čosi vnútri nás, čo vie ako sa viac priblížiť k pohode, radosti a spokojnosti. Naše telo vie viac, ako si myslíme. Treba sa len zastaviť vnímať signály tela a vypočuť láskavo a bez hodnotenia to, čo si v nás pýta pozornosť. Vtedy sa nám začnú objavovať nové cesty zo starých problémov. Prostredníctvom Focusingu dokážeme náš vnútorný kompas objaviť a začať dôverovať smeru, ktorý nám ukazuje.

Focusing v skratke

Focusing je pre mnohých jemný a hĺbkový proces rozvoja emocionálnej inteligencie, pre mnohých životná filozofia. Komplexne zahŕňa rôzne aspekty ľudského bytia – mentálne, emocionálne, fyzické alebo inštinktívne. Navyše vytvára priestor aj pre tie záhadnejšie stránky nášho vnútorného sveta, ktoré zatiaľ nemajú jednoznačný jazyk na svoje vyjadrenie. Pracuje tiež s metaforami, symbolmi a intuíciou. Focusing nám ukazuje ako sa „zastaviť“ v konkrétnej situácií, vypočuť to čo chce v nás pozornosť a dokázať vytvoriť vnútorný priestor pre nové možnosti, pre čerstvú životnú energiu, ktorá v nás chce plynúť ďalej vpred.

Focusing nám pomáha zorientovať sa vo vlastnom prežívaní. Ukazuje nám spôsob, akým otvorene a bez hodnotenia vypočuť všetko to, čo si v nás, v našom tele, v našom vedomí, v našom vnútri pýta pozornosť.

Ako Focusing-ové sedenie prebieha?

Focusing budeme trénovať ako párové cvičenie. Jeden z páru, väčšinou so zatvorenými očami, sa pýta čo v ňom chce pozornosť a vyjadruje to, čo cíti, čo si myslí alebo vníma. Ten druhý v páre je s ním prítomný buď v tichu alebo zrkadlí, čo počuje. V priebehu víkendu sa vo dvojiciach vystriedame. Budeme teda mať šancu zoznámiť sa s rôznymi partnermi a s tým ako pracujú ich vnútorné kompasy. Každý bude mať množstvo príležitostí vyskúšať si aj Focusing a aj nehodnotiace počúvanie v páre.

Lektor

Ing. Peter Kukliš - certifikovaný tréner Focusingu a Nenásilnej komunikácie, od roku 2002 sa venuje rôznym technikám a prístupom vnútorného prežívania. Viac  informácií: www.lifeatwork.sk

Cena

135 eur (ubytovanie, strava a kurzovné)

Bližšie informácie a prihlášky

peter@lifeatwork.sk, 0910 523 486, www.lifeatwork.sk

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.