Srdečne vás pozývame na seminár pre ženy s Raffaella Mayana Romieri, dlhoročnou žiačkou Steva Gallegosa - zakladateľa hlbinnej imaginácie a práce s vnútornými zvieratami Osobní Totem (Personal Totem Pole Process).

Cestovaním do hlbokej imaginácie si k sebe budete môcť zavolať divokú ženu vo vás, ktorá vás bude celým víkendom sprevádzať. Ona vie, čo vo vás potrebuje zahojiť, a bude vám pomáhať prekročiť vaše vlastné limity. Vaši vnútorní zvierací radcovia vás prenesú mimo svet myslenia, k hlbokým pocitom a energiám skrytými za ochrannými stenami.

Ako ženy v sebe nesieme dlhú históriu predávanú z generácie na generáciu  po línii našich predkyň. Počas mnohých storočí sa ženy museli řiadiť pravidlami patriarchálnej spoločnosti, ktorá v období vojen bol ešte ťažšie. Niet preto divu, že vzťahy medzi matkami a dcérami sú často opradené starými tieňmi.

Náš vnútorný zvierací sprievodca pochádzajúci z energie našich pocitov presne vie, ako sa my sami môžeme podieľať na liečení seba samej. Zatiaľčo myslenie najčastejšie skončí točiac sa bezradne stále dookola na jednom mieste, vnútorné zvieratá jednajú s humorom a niekdy i šibalsky. Tým nám pomôžu prekonať prekážky. Čo potom nasleduje, je objavenie pokladu skrytého za našimi vnútornými ochrannými štruktúrami.

Lektorka

Raffaella Mayana Romieri - keď sa v roku 2001 po prvý krát stretla s metódou hlbokej imaginácie, netušila ešte, že tak významne zmení jej život. Je certifikovanou sprievodkyňou hlbinnej imaginácie a práce s vnútornými zvieratami Osobní Totem (Personal Totem Pole Process), ktorú zaviedol Steve Gallegos. Vedie semináre a skupiny.

Bližšie informácie a prihlášky

Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku. Preklad do slovenčiny bude zabezpečený. Počet účastníkov na seminári je obmedzený, preto sa v prípade záujmu registrujte včas.

V prípade záujmu o seminár, alebo bližšie informácie prosím píšte na zuzana.labasova@gmail.com , alebo telefonujte na 0905954878

Prihlásenie je potrebné potvrdiť zaplatením zálohy vo výške 80 eur na účet 2913826527/1100. Do správy pre príjemcu prosíme uveďte vaše meno.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.