Na tomto seminári sa budete prednostne venovať stavaniu systemických konštelácií, pomocou ktorých je možné riešiť rôzne problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné ťažkosti, ktoré  sa nám často opakujú. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Postupným prebudovávaním systému sa nachádza jeho vnútorný poriadok. Jednotlivec i ostatní členovia konštelácie si v nej hľadajú „správne miesto“ Zažitie procesu hľadania správneho miesta v systéme ponúka nový obraz jeho fungovania, vedie ku zmene a následne k riešeniu problémových vzťahov. Nielen ten, kto si stavia vlastný systém, ale aj tí, ktorí stoja v systémoch iných, či ktorí sa „len tak“ pozerajú, majú možnosť vidieť a emočne prežiť malé rituály umožňujúce nastolenie rovnováhy v systéme.  Zakladateľom tohto prístupu je nemecký psychoterapeut Bert Hellinger.

Tento seminár je tiež pretkaný témami napojenia na naše narodenie, na rituály spojené s narodením, sily podpory a blízkosti, témami limbického otlačku. Limbický otlačok je pamäťová stopa zážitkov z prenatálneho obdobia, pôrodnej skúsenosti, zážitkov krátko po pôrode a z raného detstva. Dieťa v maternici je vedomou bytosťou a skúsenosť z prenatálneho života má zásadný vplyv na jeho život. Väčšina z nás sme sa narodili v nemocnici, do hluku, nešetrného zaobchádzania, boli sme separovaní od matiek. Korene našich problémov v dospelosti môžu siahať až do obdobia nášho počatia, vnútromaternicového vývinu, pôrodu a raného detstva.

 

Nemôžeme žiť len pre seba; tisíce vlákien nás púta k tým, čo ešte žijú, i k tým, čo patria k minulým i budúcim generáciám.   Violet Georgeová

 

Seminár začína v piatok večerou o 18tej a končí v nedeľu obedom cca o 13.00.

Lektorky

PaedDr.Zlata Šramová  - liečebná pedagogička, skúsená psychoterapeutka, lektorka a výcviku v Systemických košteláciách, ktorým sa intenzívne venuje viac ako 25 rokov. 

Mgr.Zuzana Bajkaiová – dula, terapeutka, venuje sa dlhodobým dopadom pôrodu na kvalitu života člověka, témam Limbického otlačku, liečenia vnútorného dieťaťa,  rehabilitácie pôrodných zážitkov a projektu Liečenie divadlom.

Cena

135 eur  (v cene je zahrnuté program, ubytovanie, strava, občerstvenie)

Bližšie informácie a prihlášky

Zuzana Bajkaiová , zubajka@gmail.com, 0905 23 53 87

Ako prípravu na seminár Vám doporučujeme zaoberať sa nasledujúcimi otázkami. Skúste si ich zodpovedať pre seba. Odpovede na ne Vám pomôžu uvedomiť si osudové putá v rodinnom systéme. Stavanie rodinnej (alebo inej) konštelácie pomáha odhaliť skrytú dynamiku pôsobiacu vo vzťahoch – partnerských, rodinných, pracovných, interných. Zmyslom je obnoviť skryté poriadky.

 

► Keď sa vaši rodičia nezosobášili alebo sa rozišli, čo bolo príčinou?

► Mal otec alebo matka predošlé dôležité vzťahy lásky? Bol zasnúbení s niekým iným?

► Koľko súrodencov (aj nevlastných) majú vaši rodičia a vy?

► Boli v rodine nejaké spontánne potraty, interupcie, mŕtvo narodené deti, skoré úmrtia detí?

► Bolo nejaké dieťa dané do mimorodičovskej starostlivosti? (pestúnstvo, detský domov,  ústav, príbuzní)

► Bol niekto adoptovaný?

► Zomrela nejaká žena pri pôrode, resp. objavili sa závažné zdravotné komplikácie

     (somatické, psychické) ako následok pôrodu?

► Bol v rodine niekto vážne chorý, alebo mal psychické problémy?

► Objavili sa v rodine nejaké chronické ochorenia alebo smrteľné nehody?

► Spáchal niekto v rodine samovraždu?

► Venuje sa niekto z rodiny riskantným športom, alebo má profesiu, v ktorej je jeho život vystavený ohrozeniu?

► Bol niekto z rodiny činiteľom alebo obeťou sexuálneho priestupku?

► Spáchal niekto v rodine zločin alebo bol vo väzení? Bol niekto obeťou trestného činu?

► Bol niekto z rodiny členom Hlinkovej gardy alebo inej nacistickej organizácie, alebo

     v ŠTB a pod.? V akej pozícii?

► Bol niekto z rodiny v koncentračnom tábore, alebo väznený a prenasledovaný za svoje politické presvedčenie počas vojny alebo komunizmu?

► Je vaša rodina viacnárodnostná?

► Zmenil niekto v rodine svoju náboženskú príslušnosť?

► Prišiel niekto z rodiny o majetok, alebo získal majetok na úkor druhých? (konfiškácie)

► Ukrýval sa niekto počas vojny a bol tak vylúčený zo spoločenstva?

► Bol niekto iným spôsobom vylúčený z rodiny?

► Máte svoju obľúbenú rozprávku z detstva (do 7. rokov), ku ktorej ste sa vracali? (spojenú s príjemnými pocitmi, alebo so vzrušením, či strachom)

► Máte v súčasnosti nejakú knihu, príbeh, film, ktoré vás špeciálne zaujali?

► Existujú nejaké dejinné udalosti, ktorým sa venujete viac alebo vás z nejakého dôvodu zaujímajú?

* Spracované na základe  viacročných skúseností  so systemickou prácou ( Šramová Zlata, Ivan Verný)

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.