Keď urobíte dva jedným, keď urobíte vnútorné ako vonkajšie a vonkajšie ako vnútorné, a to, čo je hore ako to, čo je dole a keď urobíte to, čo je mužské a to, čo je ženské jedným jediným, aby mužské nebolo mužským a ženské ženským, vtedy vojdete do kráľovstva. 

Ježiš (Evanjelium sv.Tomáša)

Tento seminár je vhodný pre kohokoľvek, bez rozdielu pohlavia, veku, vierovyznania a životného štýlu. Kdekoľvek sa teraz ocitáte vo vašom živote, čokoľvek riešite, môže vám veľmi pomôcť na všetkých úrovniach (telesnej, mentálnej a duchovnej).  

Seminár ponúka:

  • tiché meditácie v prírode, spontánny pohyb, spev, hranie na nástroje, kreslenie, zdieľanie v kruhu
  • Ceremónie s tancom a hudbou - hlavná časť

Ceremónie s tancom a hudbou oslavujú  človeka a život na tejto zemi. Pomáhajú zvedomiť všetky časti nás samých, aby sme boli slobodný a mohli žiť zmysluplný život v láske. Ceremónie oslobodzujú telo, otvárajú srdce a rozjasňujú myseľ. Dejú sa spontánne. Je v nich prítomná Sila Života, Prítomnosti. Rozvíjajú vieru/dôveru, prijatie, odpustenie a vďačnosť. Podporujú v odvahe a zosilňujú vôľu. Pripomínajú nám kým sme a aký je skutočný zámer nášho života na tejto Zemi. Prečisťujú spojenie s Bohom, Matkou Zemou a živlami v nás a okolo nás (vodou, ohňom, vetrom, zemou a priestorom).

Na seminári budú tieto ceremónie:

Ceremónia “Cesta za Svetlom“, Očistné ceremónie "Tanec masiek" a "Pavúči tanec".

Ceremónia “Cesta za Svetlom“ – ide o individuálnu cestu so zaviazanými očami, kde sa prostredníctvom spontánneho tanca, neprerušovaného prúdu hudby, ohnivého dychu a tmy vydávate na cestu za Svetlom s jasným osobným zámerom. Počas ceremónie máte zaviazané oči, čím sa ocitáte v samote tmy, kedy môže viesť vnútorné svetlo. Ceremónia pomáha zvedomovať a prináša tak skutočné pochopenie seba, ostatných, situácií vášho života. Má uvoľnujúce a odblokujúce účinky. Aj keď je cesta individuálna, zažívate zároveň hlbšie prepojenie s ostatnými.

Očistná ceremónia "Tanec masiek" - prebieha v kruhu ľudí so spoločným zámerom – zviditeľniť masky, ktorými sa chránime. Tie nepotrebné v tanci odhodiť a tie, ktoré ďalej potrebujeme použivať, zvedomiť a viac pochopiť ich význam pre náš život. Ceremónia prebieha tak, že postupne vstupujete do kruhu s vlastnou maskou, ktorú si dopredu vyrobíte. Kruh tvoria ostatní, ktorí pre vás vytvárajú neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevu a tanca. Spoločne takto vysielajú podporu a neustálu modlitbu - prianie pre vás, nech sa poliečite a oslobodíte. Následne prizvete do kruhu intuitívne jedného človeka, aby s vami zdieľal tanec vo dvojici. Prostredníctvom neho sa vám podarí uvidieť odraz seba, vlastné masky, ktoré následne vedome odhadzujete. Môžete zažiť prebudenie a pochopenie toho, kým nie ste. Takto postupne všetci vchádzajú do kruhu, zvedomujú svoje masky a odhadzujú tie nepotrebné, čím sila kruhu vzrastá.

Očistná ceremónia "Pavúči tanec" – prebieha v kruhu ľudí so spoločným zámerom – očistiť sa, zvedomiť bloky, oslobodiť sa z jedov, ktoré nám otravujú telo, myseľ a srdce. Nech nám nebránia žiť skutočný život a nech v nás a cez nás môže prúdiť skutočné Svetlo a Láska. Ceremónia prebieha tak, že postupne vstupujete každý sám do stredu kruhu, kde si dovolíte vstúpiť do katarzie. Kruh tvoria ostatní, ktorí pre vás tvoria neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevu a tanca. Spoločne vytvárajú neustálu modlitbu - prianie nech sa poliečite a oslobodíte. Môžete zažiť uvoľnenie blokov, napätí, strachov, potláčaných emócií. Môžete zhodiť zo seba závažia starých tráum, zbytočných záťaží. Takto sa postupne ľudia v kruhu očisťujú, čím sila kruhu vzrastá. 

Ceremónie prebiehajú intenzívne. Ich dĺžka závisí od počtu ľudí a ich otvorenosti. Je preto dobré pripraviť sa zvnútornením, odhodlaním silou zámeru, aj úpravou stravy (pred seminárom treba jesť ľahšiu stravu a dopriať si dostatok spánku.) Viac informácií na prípravu dostanete po prihlásení.

Stretnutím sprevádza

Katarína Levhart - čím dlhšie žijem na tejto Zemi, tým viac chápem hodnotu života a toho, že som človek so všetkým, čo k tomu patrí. Najväčším učiteľom mi je Život sám. Odkedy sa pamätám, putujem po intenzívnej ceste sebapoznania. Depresívne stavy, ktoré som zažívala od puberty, ma neustále pudili k hľadaniu zmyslu života. Práve tanec, hudba a meditácie bdelosti ma doviedli k pochopeniam, z ktorých vzišli aj ceremónie. Prosím, nech môj život prináša prospech aj ostatným. Moje sprevádzanie spočíva vo vytvorení priestoru, podpore pri očiste, tvorení hudby a neustálej modlitbe a spojení so Silou, ktorá jediná v skutočnosti lieči a prebúdza :-) Cena

Cena

95 eur (v cene je započítané ubytovanie, vegetariánska strava na celý čas, organizačný poplatok). V cene nie je zahrnuté sprevádzanie. Za lektorné budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. Tento spôsob umožňuje účastniť sa aj tým, ktorí nemajú dostatok peňazí a radi by prišli.

Bližšie informácie a prihlášky

katarinalevhart@gmail.com, 0917 517 267

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.