Počas týždňa sa budeme na 7 hodín denne venovať rôznym prácam okolo gazdovstva - záhrade, stromom na lúke, ale aj hlineným omietkam. Tie treba dokončiť na našej rozastavanej slamenej stavbe.

Budete mať možnosť veľa sa dozvedieť o rôznych technikách prirodného staviteľstva. Budete sa podieľať aj na iných bežných prácach sekierskej domácnosti - dojení kôz, varení, pečení a pod.

Tím Sekierčanov je pestro národnostne namiešaný - máme tu ľudí z Belgicka, Nemecka a Čiech. Medzi sebou komunikujú anglicky a s hosťami podľa potreby aj slovensky. Takže ako bonus navyše budete mať možnosť zdkonaliť sa v cudzích jazykoch a dozvedieť sa viac o tom, ako sa žije v iných kútoch Európy.

Ak máte záujem spoznať Ekokomunitu Sekier, či Zaježovú a stráviť užitočne týždeň na lazoch, ste tu vítaní!

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.