Ste pripravení každý deň objaviť vášho partnera takého, aký naozaj je práve dnes?

Cítite sa s partnerom slobodní? 

Dokážete v intimite prekračovať a brániť svoje hranice slobodne?

Dokážete si predstaviť vášnivý sex, ktorý vás bude uspokojovať stále viac v trvalom partnerskom vzťahu?

Ako môžete prelomiť rutinu v komunikácii, v láske, v milovaní i v prístupe k životu? 

Vyhýbate sa konfliktom s partnerom? 

Alebo ťažkosti vnímate, ako príležitosť k prehĺbeniu lásky a vášne vo vzťahu?

Dokážete ešte bojovať o vášeň vo vzťahu? 

Týždeň dobrodružstva intimity je nádherná príležitosť pre páry získať nový vietor, silu a inšpiráciu do vzťahu na erotickej, citovej a duchovnej úrovni. V ústraní prírody budeme mať veľa času pre skupinové rozhovory, pre hry a meditáciu, pre prácu s telom a pre intuitívnu komunikáciu. Ženy sa budú denne stretávať na ženských kruhoch v Červenom stane a muži v mužských kruhoch v Hlbokej jaskyni. Budeme pracovať v pároch na domácich úlohách a cvičeniach na izbách i v prírode. Každý pár bude mať individuálne stretnutie s Thomasom a s Mari s možnosťou konzultovať ľubovolnú tému. Večer budúhry, spev, rituály a rozprávanie pri ohni

Jedna z našich potrieb je, aby nás ostatní uzreli takých, akí naozaj sme. Nie len vedeli našu tvár a poznali naše názory - lesk pozlátka na povrchu, ale aby niekto odhalil a prijal jadro našej duše. Náš partner. A ešte lepšie celá komunita ľudí. To je skutočná intimita vo vzťahoch, ktorú môžeme pestovať rôznymi spôsobmi: v slovnej komunikácii, prácou a hrami s telom, zážitkami svojho pohlavia v sexe, silnými pocitmi, ale aj skrz naše duchovné telo vo víziách, cez inšpiráciu a intuíciu. 

Počas kurzu budeme cvičiť virtuálnu detoxikáciu našich životov: mobilné telefóny, počítače, televízory, tablety a knihy nechajte doma. Pre prípad životne vážnych situácií budeme mať na kurze dva telefóny, ich čísla môžete dať svojim blízkym. Kurz bude bez alkoholu a bez drog. Tiež bez detí starších ako jeden rok. Deti do jedného roka nezaťažujú priebeh akcie. Virtuálny svet je spojený s ťažkosťami v intimite. Virtuálna detoxikácia na kurze výrazne prehĺbi zážitok intimity a naladenie účastníkov, aby sme mohli pracovať s kľúčovými životnými témami každému na mieru počas kurzu na ceste k tomu, prečo sme sa narodili: Život v hlbokej láske a v sile! 

Denný program

7.00 - meditácie, hry, cvičenia, ladenie

8.00 - raňajky

9.00 - práca v červenom stane pre ženy a v hlbokej jaskyni pre mužov

11.00 - prednášky - diskusie - cvičenia - zadávanie domácich úloh

13.00 - obed

14.00 - cvičenie na izbách - domáce úlohy - konzultácie pre páry - prechádzky v prírode

18.00 - večera

19.00 - hry, spievanie, rituály, rozprávanie pri ohni

Rozhovory

V zadaných úlohách sa budeme učiť prehlbovať naše vnímanie a chápanie vzťahov - cez párové prezentácie, rozprávanie v pároch, v kruhoch, v kolách otázok a odpovedí. 

Meditácie

Stíšenie myšlienok je hlboké cvičenie schopnosti “nechať odísť zaneprázdnenosť a strach”. Tak vytvárame v živote priestor pre nové nápady a pre energiu k ich realizácii. Začať deň stíšením, ktoré môže mať rôznu podobu, nám pomôže uzrieť partnera v novom dnešnom svetle takého, aký je dnes. 

Telesné cvičenie a práca s telom

Umenie načúvať svojmu telu budeme cvičiť v jednoduchých cvičeniach, masážach. Dokážem cítiť svoje telo? Dokážem cítiť telom telo iného človeka? Keď dokážem nechať odísť vlastné predstavy a očakávania o druhom, dokážem sa dotýkať jemnejšie a presnejšie. 

Intuitívna komunikácia

Počas nášho detstva a dospievania sme sa veľa krát citovo poranili a nezahojili sa. To z nás často robí deti v dospelých telách. Často sme detinskí práve vo vzťahoch, nudní v sexe, cítime sa vinní a náš život ovláda stále viac šedá rutina. V živote s partnerom môžem práve konflikty vnímať ako príležitosť a šancu dospieť, vyliečiť sa citových zranení a vyhnúť sa rutine, vojsť do hlbokej intimity vo vzťahu každý deň nanovo. V intuitívnej komunikácii si vyvinieme schopnosť vojsť do svojho vnútorného konfliktu a stretnúť sa sám so sebou. 

Červený stan - ženský kruh 

Je to priestor, v ktorom sa ženy navzájom podporujú cez rozprávanie, dotyky, spievanie a podobne. Sexualita je jedna z tém, ktoré zriedka zdieľame s priateľmi, či s rodinou, hoci je kľúčová pre šťastný život ženy. V hĺbke bezpečia budeme objavovať naše skutočné odložené túžby, ktoré nás povedú k naplneniu nášho ženstva v živote. 

Hlboká jaskyňa - mužský kruh

Aj hlboké a skutočné mužské témy muži otvárajú len málokedy. Je výzvou pre mužov otvoriť ich - pohľad na iné ženy, ako naše partnerky, masturbácia, porno, sexuálne sny, intimita s ostatnými mužmi, moc, peniaze… Poďme sa pozrieť s ostatnými mužskými druhmi v úprimnom bezpečí hlbokej jaskyne mužov, ako na tom sme, cez slová, ale aj cez fyzické cvičenia a boj. 

Domáce úlohy - párové cvičenia na izbách

Je veľkým mýtom, že sex musí prísť spontánne, ináč nie je dobrý. Budeme cvičiť našu vnímavosť a citlivosť v rôznych párových cvičeniach. Budeme objavovať a prehlbovať našu múdrosť tela, ako vlastne fuguje mužská a ako ženská sexualita. V prostredí, v ktorom nebudeme “musieť podať výkon” môžeme objaviť, ako funguje naše vlastné telo. Budeme mať možnosť zdieľať našu skúsenosť s ostatnými. 

Konzultácie pre páry

V priebehu týždňa dostane každý pár možnosť osobne konzultovať s Thomasom a s Mari témy podľa osobného výberu. 

Hry

Intuitívne hry - hravá  práca s telom na dôveru a na vnímanie. Smiech, zábava, učenie.

Lektori 

Mari Sawada (Japonsko 1965)

Masíruje ženy, sprevádza páry i jednotlivcov sexuálnymi problémami. Vedie kurzy prebúdzania žien, sexuality a jasnej komunikácie. 

Thomas Pedroli (Holandsko 1957)

Sprievodca problémami, učiteľ vo waldorfskej škole, vedie semináre a kurzy.  Intuitívna komunikácia, vzťahy, emócia peňazí, intuitívne hry, pedagogika, sila. 

Cena

345 €  ( v cene je prorgam, jedlo, ubytovanie na celý týždeň)

Bližšie informácie a prihlášky

Aleš Štesko, 0918 248 790,  radisdetmi@skolafantazia.sk

Kvôli zachovaniu kvality kurzu je počet účastníkov obmedzený na 11 párov. Prihláste sa do 1.7.2016. Rezervujeme vám miesto po uhradení zálohy 100 €.

http://www.radisdetmi.sk/program/stretnutie-milencov-vo-vasni/

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.