Pozývame vás na seminár systemických konštelácií s témami limbického otlačku.  

Stavaním systemických konštelácií je možné riešiť problémy vo vzťahoch, v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Vonkajší pohľad  na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Postupným prebudovávaním systému sa nachádza jeho vnútorný poriadok. Jednotlivec i ostatní členovia konštelácie si v nej hľadajú „správne" miesto. Zažitie procesu hľadania správneho miesta v systéme ponúka nový obraz jeho fungovania, vedie ku zmene a následne k riešeniu problémových vzťahov. Nielen ten, kto si stavia vlastný systém, ale aj ostatní, majú možnosť vidieť a emočne prežiť malé rituály umožňujúce nastolenie rovnováhy v systéme.

Seminár je tiež pretkaný témami napojenia na naše narodenie, na rituály spojené s narodením, sily podpory a blízkosti, spojený s rehabilitáciou pôrodných zážitkov. Korene našich problémov môžu niekedy siahať až do obdobia nášho počatia, vnútromaternicového vývinu, pôrodu a chvíľ bezprostredne po pôrode. Emočné bloky, traumy a zranenia z tohto citlivého obdobia môžeme prepísať na úrovni pamäte nášho tela a takto "znovuzrodení" pretancovať životom v láske, zdraví a radosti.

Limbický otlačok je pamäťová stopa zážitkov z prenatálneho obdobia, pôrodnej skúsenosti a zážitkov krátko po pôrode. Maternica je našim prvým ekologickým prostredím. Dieťa je od počatia vedomou bytosťou a skúsenosť z prenatálneho života má zásadný vplyv na jeho život. Väčšina z nás sme sa narodili v nemocnici, do hluku, nešetrného zaobchádzania, boli sme separovaní od matiek...Seminár pomôže uvidieť, ako tieto skúsenosti vplývajú na kvalitu nášho života a ako môžeme túto pamäťovú stopu prepísať.

Nemôžeme žiť len pre seba; tisíce vlákien nás púta k tým, čo ešte žijú, i k tým, čo patria k minulým i budúcim generáciám.“ 

                                                                       Violet Georgeová

Lektorky

Eva Fridmanová - Konštelačný výcvik som ukončila v roku 2014 pod vedením veľkého učiteľa a láskavého sprievodcu – Bhagata (Johann Zeilhofer). Viac o mne a mojich aktivitách: www.laskia.sk 

Zuzana Bajkaiová – dula, terapeutka pevným objatím, poskytuje podporu v tehotenstve, pri pôrode aj po ňom. Pracuje formou individuálnych terapeutických konzultácií, podporuje ľudí na ceste osobného rozvoja, poskytuje sociálne poradenstvo pre rodiny a vedenie detí. Organizuje semináre s témami prenatálneho života, vedomého rodičovstva a iné. Jej víziou je život v láske, zdraví a radosti s vedomím jednoty a jedinečnosti každého človeka.

Cena

105 eur (ubytovanie, strava a lektorné na 3 dni - seminár začína v piatok večerou o 18.00 a končí v nedeľu obedom o 13.00)

Bližšie informácie a prihlášky

Zuzana Bajkaiová, zubajka@gmail.com, 0905 235 387

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.