Intuitívnym tancom a hrami spoznáte múdrosť tela a rozviniete vlastnú intuíciu. Vizualizáciami, meditáciami, masážami, vôňami sa spojíte so svojimi potrebami a otvoríte cesty kreativite. Tvorivým písaním, kreslením, kolážou prenesiete svoje potreby, predstavy, plány, túžby, talenty, zdroje do reality a posuniete svoj život želaným smerom. Rituálom Nového zrodu, vstúpite vedome so svojím tvorením do prúdu života, do cyklov prírody, do lásky a hojnosti.

 Víkendové zážitky a skúsenosti vám budú nápomocné, kedykoľvek sa rozhodnete ich použiť.

Lektorky

Jana Vaculčiaková, lektorka ženských stretnutí a sprievodkyňa žien, riaditeľka OZ Súlad Zvolen, jvaculciakova@gmail.com , +421907141509, www.sulad.sk

 • inšpiruje k pozorovaniu cyklickosti v ženskom tele a k spájaniu sa s prírodou
 • posunie témy spoznávania múdrosti tela pomocou intuitívneho tanca
 • prevedie témou ženskej sily v období stareny a zimy
 • prevedie rituálom Nového začiatku a priblíži tému  rituálov
 • zdieľa skúsenosti svojich životných období panny, milenky, matky, čarodejky, múdrej ženy a skúsenosti s tvorením si života v súlade so sebou, svojimi schopnosťami a s prúdom života.

Magdalena Vaculčiaková, novinárka a cestovateľka, www.magdalenavaculciakova.com

 • prezradí, ako žijú ženy v iných častiach sveta a čo sa od nich môžeme naučiť
 • podelí sa o skúsenosti so samotou (vďaka 14 mesiacom sólo cestovania po svete) a sebaobjavovaním
 • porozpráva o vystupovaní z komfortnej zóny a dá konkrétne tipy na to, ako pracovať so strachom
 • inšpiruje k budhistickému sprítomneniu sa a k meditácii vnímavosti – dá vám tipy, ako žiť       v prítomnosti a naučiť sa všímať si, čo je v živote naozaj podstatné
 • prezradí, prečo je poslanie dôležitejšie ako úspech
 • inšpiruje vás ku kreatívnemu písaniu, ktoré teší dušu.

Alžbeta Vaculčiaková, herečka, speváčka https://www.facebook.com/profile.php?id=100009921736178&fref=ts

 • ponúkne iný pohľad na telo, jeho silu a energiu,
 • vráti vás do obdobia, kedy bolo dovolené hrať sa,
 • precvičí telo pomocou jogy,
 • pripomenie, aké dôležité je byť v kontakte s iným človekom, iným telom, inou bytosťou,
 • ponúkne herecké cvičenia a rôzne iné hry len tak pre zábavu a na uvoľnenie,
 • ponúkne možnosť prejaviť sa hlasom a zistiť ,aký je farebný.

Prihlášky a bližšie informácie

Helena Longauerová, 0918 949 539, h.longauerova@gmail.com

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.