Na druhom seminári určenom pre ženy v roku 2018 objavíte kvality mužského princípu pomocou mužských archetypov. Stretnete sa s kvalitami chlapca, bojovníka, milenca, otca, kráľa a múdreho muža a spoznáte mužské kvality. Budete venovať pozornosť svojmu vnútornému mužovi, uvedomíte si schopnosti, ktoré používate. Nájdete najprirodzenejší spôsob, ako žiť mužské schopnosti v každodennej realite tak, aby ste vnímali vlastnú vnútornú rovnováhu a radosť. Aby ste mohli prijímať, rešpektovať a spolupracovať s mužmi, ktorí sú súčasťou vášho každodenného života. 

Pre koho je seminár určený?

Pre ženy bez obmedzenia veku, ktoré túžia po radosti v živote, chcú sa spoznávať a prinášať do života nové inšpirácie. Je pre ženy, ktoré chcú byť spokojné a veselé, ktoré hľadajú cestu k sebaláske, aj pre ženy, ktoré prežívajú náročné životné obdobie a hľadajú východisko. Pozývame aj ženy, ktoré sa nevedia zorientovať v živote, ale vedia, že sa chcú posunúť k niečomu novému. Pre ženy, ktoré vedia, čo nechcú, a hľadajú to, čo chcú. Pokojne sa môžete pridať aj vtedy, ak ste v živote spokojné a chcete si oddýchnuť v podnetnom prostredí a stráviť čas s inými ženami. Seminára sa môžete zúčastniť s kamarátkami či s dcérami alebo mamami. Stretnutia sú maximálne pre 15 žien. 

Čo vám víkend prinesie?

 • Nové zážitky, nové vedomosti, nové skúsenosti a zážitky, relax, oddych, tvorenie, hry.
 • Naladíme sa na prírodu a naučíme sa z nej odčítať potrebné a prínosné pre život. Naše spojenie s prírodou nás vedie k prirodzenému spôsobu bytia, oddýchneme si.
 • Zdieľanie ženských príbehov a odovzdávanie skúseností a vedomostí. Hlbšie zdieľanie tém, ktoré sa spájajú s radosťou a sú súčasťou nášho každodenného života.
 • Bezpečné prostredie, záujem, prijatie, slobodu v prejavení sa, úctu, rešpekt, uznanie, dôveru, spoluprácu, múdrosť žien. Zažijeme ženskú atmosféru, prirodzený spôsob bytia, bez súťaženia, posudzovania, hodnotenia.
 • Dozvieme sa o princípoch, ktoré žijeme vo svojich rodinách. O vzťahoch k deťom, partnerom, k sebe a o tom, aké sú možnosti rozvíjania lásky a radosti.
 • Naučíme sa porozumieť signálom tela, reagovať na ne a vnímať múdrosť, ktorú v sebe máme.
 • Vytvoríme cesty k sebaláske, sebaúcte, sebadôvere, sebahodnote, sebavedomiu.
 • Príležitosť žiť vedomejšie a nájsť odpovede na vlastné otázky.
 • Náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.
 • Sebapoznávacie techniky, hry, prvky tanečno-pohybovej terapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, vône, meditácie, masáže, tvorivé aktivity, ktoré prinesú inšpirácie do každodenného života.
 • Podporu a povzbudenie v náročnejších obdobiach života.
 • Čas pre seba, radosť, relax, pohodu, spokojnosť, uvoľnenie, prírodu, priateľstvá. Inšpirácie pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, hravejší, sebavedomejší a úspešnejší nový život.

Ženské stretnutia majú svoje bezpečné pravidlá, každá žena si určuje rozsah vlastného prejavenia sa, podľa potrieb a záujmu. Skupiny prebiehajú pod odborným vedením.

Odporúčame absolvovať celý cyklus, jednotlivé stretnutia majú následnosť, hovoria o postupnosti vývoja nášho vnútorného potenciálu.
Chýbajúce stretnutia si môžete doplniť v nasledujúcom roku, ak uznáte za vhodné.

Ročný cyklus  víkendových seminárov v prírode

Spoločne s lektorkou sa vydáte na cestu k ženskej radosti s podporou a múdrosťou ženského kruhu. Postupne spoznáte, čo všetko sa s vašou radosťou spája, rozviniete schopnosti, ktoré vás k nej dovedú, naplníte vnútorné potreby, aby ste mohli prežívať radosť a prinášať ju k vašim deťom, k partnerom, k blízkym.

Predstavte si malú trojčlennú rodinku – dieťa, mamu, otca. Ak sú všetci spokojní, je v rodine radosť, láska, porozumenie, záujem, podpora, spolupráca. Ak je v rodine chaos a disharmónia, jej členovia sa cítia nepríjemne, nemajú naplnené svoje potreby, chýba im pocit bezpečia, istoty, vnútorná rovnováha.

V našom dospelom živote môžeme v sebe vnímať takéto časti, ktoré sa individuálnym spôsobom prejavujú v našej dennej realite. Predstavme si, že každá z nás má v sebe svoju malú vnútornú rodinku. Môžeme v sebe vnímať svoju ženskú časť – ženský princíp, svoju mužskú časť – mužský princíp a svoje vnútorné dieťa.

Počas cyklu víkendov im postupne budete venovať čas a pozornosť. Spoznávate kvality a možnosti týchto častí, budete sa učiť porozumieť ich potrebám. Doprajete každej časti to, po čom túži a vnesiete tieto túžby do svojho každodenného života.

S našou radosťou je veľmi úzko spojené dieťa v nás. Vieme o ňom? Ako sa prejavuje? Ako sa teraz cíti? Poznáme jeho potreby, venujeme mu pozornosť, staráme sa oň, podporujeme ho? Keď to začneme robiť, vrátime do života smiech, nadšenie, spontánnosť, voľnosť, hravosť, slobodu, priblížime sa svojmu poslaniu. Ak si uvedomíme, s čím je radosť dieťaťa spojená a ako sa dá podporovať, môžeme cez seba viac porozumieť a podporiť vlastné deti, môžeme zmeniť prístup k nim, môžeme ich viesť k radostnému spôsobu bytia, čo určite ocenia a nám sa to vráti v prijímajúcich a lásky plných vzťahoch.

Súčasťou našej prirodzenej výbavy je aj mužský princíp, ktorý v sebe počas života rozvíjame. Niekedy ho potrebujeme viac, inokedy menej. Niekedy rozvíjame racionalitu, vôľu a silu, aby sme dosiahli svoje ciele. Inokedy sa chceme vrátiť ku svojej jemnosti, láskavosti, nežnosti, ale nejako nám to nejde. Lepšie rozumieme mužom a nevieme sa so svojou ženskosťou spojiť, alebo sa jej dokonca obávame. Pochopenie mužského princípu v nás nám môže otvoriť dvere k pochopeniu mužov, k prijatiu ich odlišností a zmene kvality v partnerských vzťahoch.

Radosť a náš ženský princíp. Cítime a prirodzene žijeme svoju ženskosť? Sme spokojné s tým, aké sme? Prejavujeme sa v plnom rozsahu, vnímame radosť a lásku, používame všetky svoje schopnosti?Ak sme odpovedali áno, pravdepodobne rozumieme sebe, iným ženám a súcitíme s nimi, podporujeme blízkych ľudí k rastu, sme prijímané prostredím. Naopak, ak v sebe vnímame neistotu, nespokojnosť a nepochopenie svojej ženskosti a premenlivosti, pravdepodobne sa to nepríjemne prejavuje v našom každodennom živote – napríklad vo vzťahoch alebo aj na našom na zdraví. Pochopenie seba prináša sebaistotu, sebavedomie, sebadôveru, čistú lásku, ktorú prežívame smerom k sebe a smerom k iným.  

Ak si uvedomíme, ako v nás tieto kvality žijú, vieme pochopiť, čo sa nám deje v partnerských vzťahoch, vo vzťahoch k našim deťom, k blízkym. Ak vedomejšie pracujeme s týmito časťami cítime vnútonú rovnováhu, nastáva pochopenie, uvoľnenie a určite prichádza do života viac radosti.

Na víkendoch sa učíme podporiť samy seba, dopriať si lásku, starostlivosť, poznanie, aby sme mohli žiť radostnejšie.
Všetko, čo urobíme pre seba, robíme vždy aj pre iných. To, čo poznáme, vieme priniesť k ľuďom, s ktorými žijeme a tým obohacujeme rodinný život.

Čo vás čaká?

PRVÉ STRETNUTIE:

2. 2. – 4. 2. 2018 : Radosť v živote alebo dieťa v nás

Venujeme pozornosť svojej radosti, začneme spoznávať princípy svojej vnútornej rodiny. Pozrieme sa na to, čo našu radosť blokuje, prečo máme problém s jej prežívaním. Ako sa má naše vnútorné dieťa? Naučíme sa rozvíjať záujem o seba, zvedavosť, hravosť, spontánnosť a hľadáme prirodzené formy vlastného prejavovania týchto kvalít. Zisťujeme, ktoré zo svojich vnútorných potrieb nemáme naplnené a čo s tým vieme urobiť. Zistíme, čo všetko nám robí radosť a ako ju môžeme podporiť v našej realite. Vytvoríme plagát radosti každodenného života a naladíme sa na prežívanie radosti v novom roku.

DRUHÉ STRETNUTIE:

18. 5. – 20. 5. 2018 Radosť v partnerských vzťahoch a mužský princíp v nás

Objavíme kvality mužského princípu pomocou mužských archetypov.Stretneme sa s kvalitami chlapca, bojovníka, milenca, otca, kráľa a múdreho muža a spoznáme mužské kvality. Venujeme pozornosť svojmu vnútornému mužovi, uvedomíme si schopnosti, ktoré používame. Nájdeme najprirodzenejší spôsob, ako žiť mužské schopnosti v každodennej realite tak, aby sme vnímali vlastnú vnútornú rovnováhu a radosť. Aby sme mohli prijímať, rešpektovať a spolupracovať s mužmi, ktorí sú súčasťou nášho každodenného života. 

TRETIE STRETNUTIE:

30. 11. – 2. 12. 2018 Radosť ženy a ženský princíp v nás

Objavíme kvality ženského princípu pomocou archetypov, ktoré sú súčasťou nášho životného cyklu. Stretneme sa s kvalitami dievčaťa, milenky, matky, kráľovnej, múdrej ženy, žien, nášho rodu, ktoré nás ovplyvnili a pomáhajú nám spoznávať svoju ženskú podstatu. Objavujeme spôsoby, ako v ženských kvalitách rozvíjame radosť, ako vnímame a prijímame seba a ľudí okolo. Nájdeme, v čom sa skrýva naša ženská radosť, ktorú môžeme prejavovať a prinášať ju cez svoju tvorivosť do každodenného života. Uzavrieme tému celej svojej vnútornej rodiny s láskou a pochopením seba, partnerov, deti.

Lektorka 

Jana Almaja Vaculčiaková - pozorujem a prijímam život ako nepretržitý sled udalostí, ktoré sú podnetmi na rozvíjanie schopností a vytváranie krajšieho, vedomejšieho, prirodzenejšieho a príjemnejšieho sveta. Sprevádzam ľudí individuálne pri objavovaní riešení, ktoré potrebujú v jednotlivých oblastiach života. 10 rokov vytváram prostredie a vediem podporné skupiny žien a zmiešané skupiny na rôzne témy. Svoju pozornosť zameriavam na témy, ktoré sa v našich životoch objavujú a v každodennom živote im venujeme málo pozornosti. Vediem ženy prírodnými cyklami, čím sa približujeme k prirodzenému spôsobu života. Sprevádzam pri spoznávaní svojej premenlivosti, udržiavaní vlastnej vnútornej rovnováhy, psychického a fyzického zdravia ženy. Viac o lektorke: http://sulad.sk/lektori/jana-almaja-vaculciakova/ 

Na prvom víkende hosťuje: Alžbeta Vaculčiaková - dcéra Janky, herečka

Cena

190€. V cene je ubytovanie, vegetariánska celodenná strava, program, materiály, darčeky.

Na úhradu poplatku za celý cyklus je možné využiť po dohode splátkový kalendár. V prípade záujmu nás kontaktujte, prosím.

Program je možné zakúpiť aj formou darčekovej poukážky. 

Darčeky:

Jedna individuálna konzultácia pre ženy, ktoré prejdu celým cyklom. Môžete ju využiť podľa vlastnej potreby v priebehu roka 2018.

Certifikát za účasť na cykle Cesta ženy k radosti.

Pracovné materiály k jednotlivým témam.

Pozvané hostky k jednotlivým programom. Magdaléna Vaculčiaková, Alžbeta Vaculčiaková, a iní.

Ženy, ktoré zvažujú účasť na seminároch, si môžu overiť svoje rozhodnutie a pred platbou využiť  štvrťhodinovú konzultáciu (mail, telefón, osobné stretnutie).

Bližšie informácie a prihlášky

Jana Almaja Vaculčiaková, 0907141509alebo jvaculciakova@gmail.com.

Prihlasujte sa, prosím, záväzne, cez prihlasovací formulár na www.sulad.sk alebo mailom jvaculciakova@gmail.com. Záujem o účasť je potrebné potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a Vaše meno.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.