Drahé ženy, 
s přibývajícím světlem vás zveme do komorního kruhu k osvětlení našich současných niterných témat a vyživení našich záměrů do nového roku. Propojením se s přírodou a živly v tichém prostředí Brány uprostřed lesa, v indiánské sauně inipi a při rituálu okolo ohně nahlédneme na současné indície našich cest a dotkneme se našich tvořivých zdrojů. Zrcadlením se v bezpečném prostředí otevřeného sdílení vyživíme, co si přejeme posílit a podpoříme to, co potřebuje být transformováno. Vytvořením sílových předmětů si připomeneme, že jsme tvůrkyně vlastní cesty, svého jedinečného tance a písně, jichž si také do sytosti užijeme okolo hřejivého ohně.

Náplň setkání:

Pátek 29.1. večer - příjezd nejpozději v 18:00 ke společné večeři a k naladění se na sebe, na místo, na kruh a témata, která do něj přinášíme

Sobota 30.1. dopoledne - osobní cesta za symboly našich témat v přírodě, jež nám budou průvodci při otázkách vlastního směřování, záměru, který chceme živit a kvalit, které chceme posílit ve svém životě; spojení se s Brighid a jejím ohněm inspirace a transformace; výroba symbolu toho, co potřebujeme transformovat či posílit jako dar ohni

odpoledne a večer – inipi (indiánská potní chýše), spojení se s léčivými a transformujícími životodárnými sílami přírodních živlů; čas na odpočinek; večerní rituál, při němž odevzdáme ohni symboly, představující to, co potřebuje být transformováno, a to, co chceme v sobě posílit, tanec a zpěv u ohně do sytosti dle libosti

Neděle 31.1. dopoledne – ranní kruh pro zvědomení a uchopení nového směřování, záměru; výroba sílového předmětu pro provázení v našich všedních dnech a jeho aktivování; uzavření po společném obědě v 16.h 

Ubytovanie a strava v komunitnom slameno-hlinenom dome "Čerešňák" na vlastných karimatkách a spacákoch.

Kvalitná vegetariánska strava prevažne bio a z miestnych zdrojov, s láskou pripravovaná.

Cena 111 euro zahŕňa príspevok na stravu, ubytovanie, drevo, prípravu inipi, materiály, lektorné a organizačné náklady. Individuálna dohoda možná. 

Prihlášky a prípadné otázky posielajte na mail: ef.katerina@gmail.com ; prípadne na tel. +420 774 983 521 do 21.1., od 22.1. a tel. +421 919 324 738

Kateřina Fojtíková opírá své provázení o vědomí, že všichni jsme si vzájemně léčením, každý vnáší do společné zkušenosti svůj typ medicíny a že autentické sdílení a spolutvoření nás vede k hlubšímu prožívání života. Kateřina se zabývá léčivými aspekty spojení s přírodou a s vlastní tvořivostí. Brighid a téma léčení ženských kořenů stálo u počátků její zatím osmileté stezky intenzívního osobního zkoumání čerpajícího z moudrosti šamanismu. Při tvořivých a léčivých programech pro děti i dospělé vychází z uměleckého vzdělání, arteterapeutických technik, rituálu a propojení s přírodou.

Michaela Šišková kráčí životem, učí se a rozpomíná na moudrost své duše a jednoty božství. Díky komunikaci s přírodou i světy nadpozemskými ji inspirace učí létat skrze tvorbu vlastních rukou. Tvoří srdcem a otevírá tyto dveře i ostatním. Po dobu našeho setkání společně s ní rozvineme fantazii a tvořivost a vykouzlíme tak rituální předměty.

Radka Svobodová pracuje s lidmi jako průvodkyně osobním rozvojem, masérka i terapeutka. Opírá se o vlastní zkušenosti a techniky, díky nimž překonala deprese a úzkostné stavy mysli. Ve své práci s tarotem už více než 15 let využívá symbolů karet jako zrcadla myšlenek, pocitů a programů uložených v podvědomí, které mají vliv na utváření naší reality a prožívání každodenního života. Kromě toho se věnuje scenar terapii, reflexologii, meditacím a hudbě, která léčí. 

Lucia Blašková sa venuje liečivej hudbe, obradom inšpirovaných múdrosťou predkov, práci s energiami Zeme, prírodnej medicíne, liečeniu vnútorného dieťaťa, nefunkčných vzorcov a programov a skúmaniu vedomých vzťahov.

 
 

Prihlasovanie a bližšie info: brana.info@gmail.com, Lucia 0907420009, Katka 0919324738

PRÍSPEVKY
POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.